Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDvoroková, Kateřinaen
dc.contributor.authorPetličarovská, Monikaen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:19:10Z
dc.date.available2010-09-29T14:19:10Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79595
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je provést objektivní komparaci nezávislosti České národní banky a Evropské centrální banky a zjistit, která z komparovaných centrálních bank dosahuje vyšší míry nezávislosti. První část se zabývá historickým pozadí vzniku centrálního bankovnictví. Zahrnuje obecnou charakteristiku centrálních bank tedy jejich cíle, funkce a nástroje, dále pak institucionální aspekty fungování České národní banky a Evropské centrální banky. Druhá část představuje teoretická východiska nezávislosti centrálních bank a rešerše empirických studií, které se zabývají problematikou nezávislosti centrálních bank. Praktická část je zaměřena na komparaci nezávislosti České národní a Evropské centrální banky pomocí vybraných indexů.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to perform an objective comparison of the Czech National Bank and the European Central Bank independence and find out which of compared central banks achieves a higher degree of independence. The first part deals with the historical background of the central banking formation. It includes general characteristics of CB, therefore the objectives, functions and tools, as well as institutional aspects of the Czech National Bank and the European Central Bank functioning. The second part presents the theoretical basis of central banks independence and researches of empirical studies dealing with the issue of central bank independence. The practical part focuses on a comparison of the Czech national bank independence and the European Central Bank using selected indices.en
dc.format.extent516781 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCentrální bankovnictvícs
dc.subjectČeská národní bankacs
dc.subjectEvropská centrální bankacs
dc.subjectodpovědnostcs
dc.subjectkredibilitacs
dc.subjecttransparentnostcs
dc.subjectkomparace nezávislosti.cs
dc.subjectCentral Bankingen
dc.subjectCzech National Banken
dc.subjectThe European Central Banken
dc.subjectresponsibilityen
dc.subjectcredibilityen
dc.subjecttransparencyen
dc.subjectComparison of independence.en
dc.titleKomparace nezávislosti ČNB a ECBcs
dc.title.alternativeComparison of the Independence of the CNB and ECBen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBaroň, Ladislaven
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department120 - Katedra evropské integraceen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEurosprávacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPEL093_EKF_N6202_6210T004_00_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam