Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBartková, Hanaen
dc.contributor.authorNeplechová, Petraen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:26:23Z
dc.date.available2010-09-29T14:26:23Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79734
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem Srovnání IAS/IFRS s českými účetními standardy a předpisy v oblasti dlouhodobého hmotného majetku ukázala rozdíly mezi českými a mezinárodními standardy a to jak v oblasti teoretické, ve které je uvedena charakteristika českých účetních standardů a IAS/IFRS, tak v oblasti praktické. Aplikace obou standardů ve společnosti AGRO OLDŘIŠ, s. r. o. ukázala jako výhodnější použití IAS/IFRS a to i přes svou časovou a finanční náročnost. Důležitou roli zde sehrála lepší vypovídací schopnost finančních výkazů, která je zásadní pro interní i externí uživatele účetní závěrky. V České republice jsou finanční výkazy ovlivňovány daňovými zákony, což jejich vypovídací schopnost zkresluje.cs
dc.description.abstractComparison of the IAS/IFRS and Czech Accounting Standards and Regulations in the Area of Fixed Assets has highlighted differences between Czech and International Standards. Differences have appeared in theoretical area, which described Czech Accounting Standards and IAS/IFRS as well as in practice. On the basis of the application of both Standards in company AGRO OLDRIS Ltd., I have concluded that IAS/IFRS are more beneficial even if they are time-consuming and more expensive. Tax Laws in the Czech Republic have an impact on Financial Statements, IAS/IFRS statements are clearer and more comprehensive. The details provided in the reports are of use to shareholders and other interested people to understand the company´s financial position and future direction.en
dc.format.extent355559 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMezinárodní standardy účetního výkaznictvícs
dc.subjectČeské účetní standardycs
dc.subjectDlouhodobý hmotný majetekcs
dc.subjectIAS 16 - Pozemkycs
dc.subjectbudovy a zařízenícs
dc.subjectIAS 17 - Leasingycs
dc.subjectIFRS 5 - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnostics
dc.subjectIAS 40 - Investice do nemovitostícs
dc.subjectPraktická aplikacecs
dc.subjectInternational Financial Reporting Standardsen
dc.subjectCzech Accounting Standardsen
dc.subjectFixed Assetsen
dc.subjectPlant and Equipmenten
dc.subjectIAS 16 - Propertyen
dc.subjectIAS 17 - Leasesen
dc.subjectIFRS 5 - Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operationsen
dc.subjectIAS 40 - Investment Propertyen
dc.subjectPractical Applicationsen
dc.titleSrovnání IFRS s českými účetními standardy a předpisy v oblasti dlouhodobého hmotného majetkucs
dc.title.alternativeComparison of the IFRS with Czech Accounting Standards and Regulations with Area of Fixed Assetsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVarga, Martinen
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvíen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisNEP023_EKF_N6208_6202T049_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam