Srovnání IFRS s českými účetními standardy a předpisy v oblasti dlouhodobého hmotného majetku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79734

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bartková, Hana en
dc.contributor.author Neplechová, Petra en
dc.date.accessioned 2010-09-29T14:26:23Z
dc.date.available 2010-09-29T14:26:23Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79734
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem Srovnání IAS/IFRS s českými účetními standardy a předpisy v oblasti dlouhodobého hmotného majetku ukázala rozdíly mezi českými a mezinárodními standardy a to jak v oblasti teoretické, ve které je uvedena charakteristika českých účetních standardů a IAS/IFRS, tak v oblasti praktické. Aplikace obou standardů ve společnosti AGRO OLDŘIŠ, s. r. o. ukázala jako výhodnější použití IAS/IFRS a to i přes svou časovou a finanční náročnost. Důležitou roli zde sehrála lepší vypovídací schopnost finančních výkazů, která je zásadní pro interní i externí uživatele účetní závěrky. V České republice jsou finanční výkazy ovlivňovány daňovými zákony, což jejich vypovídací schopnost zkresluje. cs
dc.description.abstract Comparison of the IAS/IFRS and Czech Accounting Standards and Regulations in the Area of Fixed Assets has highlighted differences between Czech and International Standards. Differences have appeared in theoretical area, which described Czech Accounting Standards and IAS/IFRS as well as in practice. On the basis of the application of both Standards in company AGRO OLDRIS Ltd., I have concluded that IAS/IFRS are more beneficial even if they are time-consuming and more expensive. Tax Laws in the Czech Republic have an impact on Financial Statements, IAS/IFRS statements are clearer and more comprehensive. The details provided in the reports are of use to shareholders and other interested people to understand the company´s financial position and future direction. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 355559 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Mezinárodní standardy účetního výkaznictví cs
dc.subject České účetní standardy cs
dc.subject Dlouhodobý hmotný majetek cs
dc.subject IAS 16 - Pozemky cs
dc.subject budovy a zařízení cs
dc.subject IAS 17 - Leasingy cs
dc.subject IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti cs
dc.subject IAS 40 - Investice do nemovitostí cs
dc.subject Praktická aplikace cs
dc.subject International Financial Reporting Standards en
dc.subject Czech Accounting Standards en
dc.subject Fixed Assets en
dc.subject IAS 16 - Property en
dc.subject Plant and Equipment en
dc.subject IAS 17 - Leases en
dc.subject IFRS 5 - Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations en
dc.subject IAS 40 - Investment Property en
dc.subject Practical Applications en
dc.title Srovnání IFRS s českými účetními standardy a předpisy v oblasti dlouhodobého hmotného majetku cs
dc.title.alternative Comparison of the IFRS with Czech Accounting Standards and Regulations with Area of Fixed Assets en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Varga, Martin en
dc.date.accepted 2010-05-26 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 117 - Katedra účetnictví en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Účetnictví a daně cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis NEP023_EKF_N6208_6202T049_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NEP023_EKF_N6208_6202T049_2010.pdf 347.2Kb PDF View/Open
NEP023_EKF_N6208_6202T049_2010_priloha.pdf 58.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics