Show simple item record

dc.contributor.advisorTománek, Petren
dc.contributor.authorJabůrková, Michaelaen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:50:15Z
dc.date.available2010-09-29T14:50:15Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80193
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractAbstrakt Bakalářská práce se zabývá finanční výpomocí formou dotací v rozpočtu obce Vikýřovice, která se nachází v olomouckém kraji v těsné blízkosti města Šumperk. V teoretické části práce jsou popsány obecná pravidla hospodaření obce, včetně rolí dotací v rámci rozpočtu obce. V praktické části je řešena analytická část hospodaření obce za sledované období 2005 – 2009. Cílem práce je celkové zhodnocení dotačních prostředků, které jsou využívány při hospodaření obce.cs
dc.description.abstractAbstract The bachelor thesis inquires into financial help in form of grants in Vikýřovice community budget. The Vikýřovice village can be found nearby the city of Šumperk in Olomouc region. The theoretical part contains description of common rules for management of community budget, including the roles of grants in the community budget. In practical part of the thesis the analytical part of community economy in years 2005-2009 is being solved. The aim of the thesis is to evaluate grant means which are used for economic management of the community.en
dc.format.extent967367 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdotační politikacs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectpříjmy a výdajecs
dc.subjectfinanční prostředky.cs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectKlíčová slova Obeccs
dc.subjectrozpočtový procescs
dc.subjecttransferycs
dc.subjectstátní rozpočetcs
dc.subjectveřejný rozpočetcs
dc.subjectKey words Municipalityen
dc.subjectfunds.en
dc.subjecttransfersen
dc.subjectstate budgeten
dc.subjectbudget processen
dc.subjectendowment policyen
dc.subjectdotationen
dc.subjectrevenue and expendituresen
dc.subjectbudget processen
dc.subjectbudgeten
dc.titleRole dotací v rozpočtu obcecs
dc.title.alternativeRole of Grants in Municipal Budgeten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePospíšilová, Ivanaen
dc.date.accepted2010-06-15en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikyen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisJAB018_EKF_B6202_6202R055_01_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record