Důchodové pojištění v České a Slovenské republice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80227

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kryšková, Šárka en
dc.contributor.author Beňová, Patrícia en
dc.date.accessioned 2010-09-29T14:51:54Z
dc.date.available 2010-09-29T14:51:54Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80227
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Obsahem bakalářské práce je jednotný systém sociálního pojištění zabezpečuje aktivními opatřeními vyrovnávat sociální protiklady a napětí, které způsobují životní situace. Cílem práce je analyzovat a porovnat jednotlivé systémy sociálního pojištění a jejich rozdíly v České republice a Slovenské republice vzhledem k dlouhé společné tradici sociálního zabezpečení. Porovnání vychází z dostupných zdrojů, kterými jsou platné legislativy obou krajin. Pro porovnání jsou použity obdobné demografické údaje, charakteristiky obyvatelstva a sociální statistiky obou systémů. Práce je rozdělená do 4 hlavních kapitol. První kapitola obsahuje úvod do problematiky. V dalších dvou kapitolách charakterizuji samotný důchodový systém, jeho strukturu, příčiny a potřeby zavedení systému v obou republikách. Pozornost také věnuji historickým souvislostem souvisejícím se společnou historií. V třetí kapitole jsem se zaobírala historickým vplyvem demografického vývoje na oba důchodové systémy. Každá krajina přizpůsobuje svůj důchodový systém svým ekonomickým, sociálním a daňovým podmínkám, proto jsem považovala za důležité porovnat fungování jednotlivých systému. cs
dc.description.abstract The topic of this bachelor paper is the unified social insurance system which by means of active precautions helps to balance social contrasts and tension caused by difficult life situations. The aim of this paper is to analyze and compare the systems of social insurance and their differences in Czech republic and Slovak republic considering their common longterm tradition of social insurance. The comparison is based on available sources which are the current legislations of both countries. For the sake of comparison I used similar demographical data, population characteristics and social statistics of both systems. The paper consists of four main chapters. The first chapter includes introduction into the field. In the next two chapters I describe the pension system itself, its structure, causes and the necessity of establishing the system in both republics. I also pay attention to historic context related to our common history. In the third chapter I dealt with the historic influence of demographical development on both pension systems. Every country adapts its pension system to its economic, social and tax conditions, which is why I considered important comparing the performance of these individual systems. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 878911 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Důchodový systém cs
dc.subject důchod cs
dc.subject starobní důchod cs
dc.subject invalidní důchod cs
dc.subject vdovecký a vdovský důchod cs
dc.subject základní výměra cs
dc.subject procentní výměra cs
dc.subject vyměřovací základ cs
dc.subject demografie cs
dc.subject důchodový věk cs
dc.subject důchodce. cs
dc.subject Pension system en
dc.subject pension en
dc.subject old-age pension en
dc.subject invalidity pension en
dc.subject widower‘s and widow‘s pension en
dc.subject basic calculation en
dc.subject percentual calculation en
dc.subject basis of assessment en
dc.subject demography en
dc.subject pensionary age en
dc.subject pensioner. en
dc.title Důchodové pojištění v České a Slovenské republice cs
dc.title.alternative Pensionary Insurance in Czech and Slovak Republic en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Polóniová, Elena en
dc.date.accepted 2010-06-08 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 117 - Katedra účetnictví en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Účetnictví a daně cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis BEN289_EKF_B6208_6202R049_00_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BEN289_EKF_B6208_6202R049_00_2010.pdf 858.3Kb PDF View/Open
BEN289_EKF_B6208_6202R049_00_2010_zadani.jpg 331.2Kb JPEG image Thumbnail
BEN289_EKF_B6208_6202R049_00_2010_priloha.pdf 206.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics