Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDoleželová, Hanaen
dc.contributor.authorKindlerová, Monikaen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:53:52Z
dc.date.available2010-09-29T14:53:52Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80265
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPráce se zabývá financování sociálních služeb ve městě Prostějov, které není zřizovatelem žádných sociálních služeb. Na jeho území je celkem 40 poskytovaných sociálních služeb od 21 subjektů. Finanční zdroje tyto subjekty získávají jako: neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí a Olomouckého kraje, veřejnou finanční podporu od města Prostějov, příjmy z fondů zdravotních pojišťoven, ostatní příjmy a úhrady od uživatelů. Nejvíce finančních zdrojů potřebují organizace, které poskytují sociální péči převážně pro seniory. Autorka vybrala organizace Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace Olomouckého kraje a Občanské sdružení LIPKA, u kterých provedla komparaci v oblasti financování. Autorka došla k závěru, že obě organizace jsou na tom dobře.cs
dc.description.abstractThis work deals with the financing of social services in the town of Prostejov, which is not founded by any social services. Its territory is supplied by a total of 40 social services from 21 subjects. Financial resources to acquire these entities as: investment subsidies from the Ministry of Labour and Social Affairs and the Olomouc Region, public financial support from the town of Prostejov, income funds, health insurance, other income and payments from users. Most organizations need financial resources to provide social services primarily for seniors. The author chose the organization of social services Prostejov, allowance organization of the Olomouc Region and LIPKA Civic Association, which conducted a comparison of funding. The author concludes that both organizations are doing well.en
dc.format.extent1280811 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectsociální službycs
dc.subjectzřizovatelécs
dc.subjectposkytovatelécs
dc.subjectuživatelécs
dc.subjectpříspěvek na péčics
dc.subjectpříspěvková organizacecs
dc.subjectobčanské sdruženícs
dc.subjectfinanceen
dc.subjectsocial servicesen
dc.subjectfoundersen
dc.subjectprovidersen
dc.subjectusersen
dc.subjectcare allowanceen
dc.subjectcontributory organizationsen
dc.subjectcivic associationen
dc.titleFinancování sociálních služeb ve vybraném územně samosprávném celkucs
dc.title.alternativeFinancing of Social Services in the Selected Territorial Self-Goverment Uniten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeNavara, Daviden
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikyen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKIN044_EKF_B6202_6202R055_00_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam