Analýza konkurence pizzerií

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80336

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kozel, Roman en
dc.contributor.author Kursová, Nikola en
dc.date.accessioned 2010-09-29T14:57:38Z
dc.date.available 2010-09-29T14:57:38Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80336
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je analýza konkurence pizzerií. Za cíl jsem si stanovila zjistit postavení a konkurenceschopnost pizzerie Balcanica. K zjištění konkurenční pozice pizzerie Balcanica jsem použila marketingový výzkum, Porterovu analýzu konkurenčních sil a poziční mapu. Tato práce obsahuje několik kapitol, včetně úvodu a závěru. Ze všeho nejdříve jsem představila pizzerii Balcanica a následně jsem vytvořila kapitolu teoretická východiska analýzy konkurence služeb, ve které jsem se zaměřila na přípravu a vyhodnocení analýzy konkurence ve službách. Následovala metodika práce, ve které popisuji zvolené metody a postupy této práce. V rámci marketingového výzkumu jsem zvolila dvě metody: metodu pozorování, která mi pomohla porovnat čtyři vybrané pizzerie v okolí pizzerie Balcanica a také metodu dotazování hostů pizzerie. Na základě této kapitoly jsem provedla stručnou analýzu konkurence pizzerie Balcanica. Výsledky výzkumu jsem zpracovávala v programu Excel pomocí datové matice, díky níž jsem byla schopna vytvořit potřebné grafy. Následně jsem grafy vyhodnotila a sepsala souhrn doporučení. cs
dc.description.abstract The topic of my bachelor is to analyse competitive of pizzerias. The goal I have set is to find out the position and competitive of pizzeria Balcanica.To findings competitive position of pizzeria Balcanica I have used marketing development, Porter analyse competitive forces and position map. This work includes several chapters, including introduction and conclusion. First of all I introduced Pizzeria Balcanica and then I have created a chapter the theoretical background of analysis competition in services in which I have focused on the preparation and interpretation of competitive analysis in services. Following chapter work methodology which describes the methods and practices that work. During marketing development I have elected two methods of development: lookout metode which helped me to copmare four selected pizzeria around pizzeria Balcanica and methode questioning visitors of pizzeria. Under this chapter I have conducted a brief competitive analysis of pizzeria Balcanica. The results of my research were compiled in the program excel thanks to data matrice thank to it I was able to create graphs. After it I have analysed gfaphs and composed brief introductions. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1566027 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject konkurenceschopnost pizzerie cs
dc.subject analýza cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject pozorování cs
dc.subject dotazování cs
dc.subject competition en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competitive of pizzeria en
dc.subject analysis en
dc.subject customer en
dc.subject marketing mix en
dc.subject lookout en
dc.subject questioning en
dc.title Analýza konkurence pizzerií cs
dc.title.alternative Competitive Analysis of Pizzerias en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Baránek, Petr en
dc.date.accepted 2010-06-04 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 116 - Katedra marketingu a obchodu en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Marketing a obchod cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis KUR185_EKF_B6208_6208R062_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KUR185_EKF_B6208_6208R062_2010.pdf 1.493Mb PDF View/Open
KUR185_EKF_B6208_6208R062_2010_zadani.pdf 393.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics