Trh práce a politika zaměstnanosti v České republice v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80526

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šimek, Milan en
dc.contributor.author Straková, Eva en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:07:29Z
dc.date.available 2010-09-29T15:07:29Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80526
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem „Trh práce a politika zaměstnanosti v České republice v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti“ má za cíl seznámit s politikou zaměstnanosti, kterou vytváří Česká republika v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti. První část se zabývá teoretickými přístupy k řešení problémů na trzích práce pomocí politiky zaměstnanosti. Druhá část popisuje Evropskou strategii zaměstnanosti, její vývoj a změny, kterými za dobu své existence prošla. Třetí část je zaměřena na politiku zaměstnanosti v České republice v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti. Tato část popisuje Národní program reforem ČR 2008 – 2010, politiku zaměstnanosti v ČR financovanou ze státního rozpočtu a využití Evropského sociálního fondu v ČR. Čtvrtá část je věnována návrhům a doporučením v této oblasti. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis titled “Labour Market and Employment Policy in the Czech Republic in European Employment Strategy Context” is aimed to acquire with employment policy the Czech Republic creates in accordance with European employment strategy. The first part deals with theoretical approaches to the problems at the labour market being solved by employment policy. The second part describes European employment strategy, its development and changes it went through its existence. The third part focuses on employment strategy in the Czech Republic in context with European employment strategy. This part describes a National programme of reforms of the Czech Republic within 2008 – 2010, employment policy in the Czech Republic financed by a state budget as well as use of European Social Fund in the Czech Republic. The fourth part is devoted to the suggestions and recommendations in this field. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 561281 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject nástroje politiky pracovního trhu cs
dc.subject Evropská strategie zaměstnanosti cs
dc.subject politika zaměstnanosti v České republice cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject tools of labour market policy en
dc.subject European employment strategy en
dc.subject Czech Republic employment strategy en
dc.subject European Social Fund en
dc.title Trh práce a politika zaměstnanosti v České republice v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti cs
dc.title.alternative Labour Market and Employment Policy in the Czech Republic in the Context of the European Employment Strategy en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Friedlová, Barbora en
dc.date.accepted 2010-06-08 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis STR654_EKF_B6202_6202R027_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STR654_EKF_B6202_6202R027_2010.pdf 548.1Kb PDF View/Open
STR654_EKF_B6202_6202R027_2010_zadani.pdf 615.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics