Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFasora, Ondřejen
dc.contributor.authorQuittová, Gabrielaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:09:08Z
dc.date.available2010-09-29T15:09:08Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80558
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je aplikovat zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, na vybranou problematiku nájmů nemovitostí, a to s ohledem na tzv. eurokonformní výklad, vyplývajícího z existence judikatury Evropského soudního dvora a Směrnice Rady 2006/112/ES. První část práce je zaměřena na teoretické vymezení daní ze spotřeby. Je zde vymezeno členění, funkce a klasifikace daní. Dále je rozebrána daňová soustava v České republice, kde je vzhledem k zaměření práce podrobněji vymezena daň z přidané hodnoty. V druhé části práce je popsána koordinace a harmonizace daňových soustav, Evropský soudní dvůr a akty členských států a orgánů Evropské unie. Dále je popsána harmonizace daně z přidané hodnoty za pomocí směrnic, nařízení a judikátů Evropského soudního dvora. Ve třetí části práce je uvedena úprava nájmu nemovitostí dle tuzemských právních předpisů. Stěžejní část kapitoly a zároveň celé práce je analýza judikatury Evropského soudního dvora, Směrnice 2006/112/ES a zákona o dani z přidané hodnoty a následná aplikace na oblast nájmu nemovitostí, a to za účelem komparace řešení postupů, které vyplývají z uvedených pramenů.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to apply the Act No. 235/2004 Coll. Value Added Tax on selected issues of the leader property, and taking into account the so-called EU-conform interpretation, resulting from the existence of the European Court of Justice and Council Directive 2006/112 / EC. The first part of the thesis on the theoretical definition of consumption taxes. There is a defined structure, function and classification of taxes. Furthermore, analyzed tax system in Czech Republic, which is due to the focus of further work identified Value Added Tax. The second part of the thesis describes the coordination and harmonization of tax systems, the European Court of Justice and the acts of Member States and European Union institutions. It is described in the harmonization of value added tax as means of directives, regulations and case law of the European Court of Justice. The third part of the thesis contains the rules according to domestic property lease laws. The pivotal part of the chapter, while the whole work is to analyze the European Court of Justice, Law and Directive 2006/112/EC on Value Added Tax and subsequent application to the rental property for the purpose of comparison of solution procedures that flow from those sources.en
dc.format.extent415399 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjudikatura Evropského soudního dvorucs
dc.subjectdaň z přidané hodnotycs
dc.subjectdaňová harmonizacecs
dc.subjectnájem nemovitostícs
dc.subjectValue Added Taxen
dc.subjectrent of real propertyen
dc.subjectEuropean Court of Justice case-lawen
dc.subjectTax harmonizationen
dc.titleEurokonformní aplikace zákona o dani z přidané hodnoty na problematiku nájmů nemovitostícs
dc.title.alternativeEU-conform application of the Value Added Tax Act on the problems of rent of real propertyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeOdstrčil, Michalen
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financíen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisQUI012_EKF_B6202_6202R010_00_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam