Eurokonformní aplikace zákona o dani z přidané hodnoty na problematiku nájmů nemovitostí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80558

Show simple item record


dc.contributor.advisor Fasora, Ondřej en
dc.contributor.author Quittová, Gabriela en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:09:08Z
dc.date.available 2010-09-29T15:09:08Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80558
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je aplikovat zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, na vybranou problematiku nájmů nemovitostí, a to s ohledem na tzv. eurokonformní výklad, vyplývajícího z existence judikatury Evropského soudního dvora a Směrnice Rady 2006/112/ES. První část práce je zaměřena na teoretické vymezení daní ze spotřeby. Je zde vymezeno členění, funkce a klasifikace daní. Dále je rozebrána daňová soustava v České republice, kde je vzhledem k zaměření práce podrobněji vymezena daň z přidané hodnoty. V druhé části práce je popsána koordinace a harmonizace daňových soustav, Evropský soudní dvůr a akty členských států a orgánů Evropské unie. Dále je popsána harmonizace daně z přidané hodnoty za pomocí směrnic, nařízení a judikátů Evropského soudního dvora. Ve třetí části práce je uvedena úprava nájmu nemovitostí dle tuzemských právních předpisů. Stěžejní část kapitoly a zároveň celé práce je analýza judikatury Evropského soudního dvora, Směrnice 2006/112/ES a zákona o dani z přidané hodnoty a následná aplikace na oblast nájmu nemovitostí, a to za účelem komparace řešení postupů, které vyplývají z uvedených pramenů. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is to apply the Act No. 235/2004 Coll. Value Added Tax on selected issues of the leader property, and taking into account the so-called EU-conform interpretation, resulting from the existence of the European Court of Justice and Council Directive 2006/112 / EC. The first part of the thesis on the theoretical definition of consumption taxes. There is a defined structure, function and classification of taxes. Furthermore, analyzed tax system in Czech Republic, which is due to the focus of further work identified Value Added Tax. The second part of the thesis describes the coordination and harmonization of tax systems, the European Court of Justice and the acts of Member States and European Union institutions. It is described in the harmonization of value added tax as means of directives, regulations and case law of the European Court of Justice. The third part of the thesis contains the rules according to domestic property lease laws. The pivotal part of the chapter, while the whole work is to analyze the European Court of Justice, Law and Directive 2006/112/EC on Value Added Tax and subsequent application to the rental property for the purpose of comparison of solution procedures that flow from those sources. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 415399 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject nájem nemovitostí cs
dc.subject daň z přidané hodnoty cs
dc.subject daňová harmonizace cs
dc.subject judikatura Evropského soudního dvoru cs
dc.subject Tax harmonization en
dc.subject rent of real property en
dc.subject Value Added Tax en
dc.subject European Court of Justice case-law en
dc.title Eurokonformní aplikace zákona o dani z přidané hodnoty na problematiku nájmů nemovitostí cs
dc.title.alternative EU-conform application of the Value Added Tax Act on the problems of rent of real property en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Odstrčil, Michal en
dc.date.accepted 2010-06-10 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 154 - Katedra financí en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Finance cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis QUI012_EKF_B6202_6202R010_00_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
QUI012_EKF_B6202_6202R010_00_2010.pdf 405.6Kb PDF View/Open
QUI012_EKF_B6202_6202R010_00_2010_zadani.jpg 718.2Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics