Analýza a optimalizace zásob

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80647

Show simple item record


dc.contributor.advisor Tvrdoň, Leo en
dc.contributor.author Pokorný, Tomáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:13:45Z
dc.date.available 2010-09-29T15:13:45Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80647
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací výrobních zásob společnosti Alika a.s. Tato firma je největším producentem sušených a pražených plodů v České republice. V první části bakalářské práce jsou uvedena a popsána základní teoretická východiska z oblasti řízení zásob. V analytické části je nejprve představen podnik, ve kterém je analýza a optimalizace provedena, poté je zde vypracováno rozdělení výrobních zásob do skupin pomocí ABC analýzy, vypočítány varianty velikostí pojistných zásob a objednacích hladin pro dvě vybrané suroviny. Třetí část práce tvoří návrhy a doporučení ohledně systémů řízení zásob pro jednotlivé skupiny zásob vymezené pomocí ABC analýzy. Dále jsou navrhnuty vhodné velikosti pojistných zásob a objednacích hladin analyzovaných surovin. V závěru práce jsou zhodnoceny dosažené výsledky a možnost jejich aplikace na firmu. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the analysis and optimization of the manufacturing inventory of a public limited company Alika. This company is the biggest producer of dried fruit and roasted nuts in the Czech Republic. In the first part of the thesis there is a description of basic theoretical resources of the inventory management. In the analytical part there is an introduction of the company to which the analysis and optimization is applied, then there is a division of the manufacturing inventory into the groups with the help of ABC Analysis. The calculated options of the quantity of the safety stocks and order levels for two chosen commodities are also included in this part. The third part of the thesis includes suggestions and recommendations connected with the systems of inventory management for individual groups of the inventory that are determined by the ABC Analysis. It continues with the suggestions for appropriate quantity of the safety stocks and order levels of analyzed commodities. In the end of the thesis the attained results are evaluated and complemented with some suggestions for the company’s future use. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 931295 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject MRP I cs
dc.subject JIT cs
dc.subject Objednací systémy cs
dc.subject ABC analýza cs
dc.subject druhy zásob cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject Logistika cs
dc.subject pojistná zásoba cs
dc.subject MRP II cs
dc.subject objednací hladina cs
dc.subject Logistics en
dc.subject Inventory Management en
dc.subject Type of Inventory en
dc.subject ABC Analysis en
dc.subject Systems of Ordering en
dc.subject Just in Time en
dc.subject MRP I en
dc.subject MRP II en
dc.subject safety stock en
dc.subject order level en
dc.title Analýza a optimalizace zásob cs
dc.title.alternative Inventory Analysis and Optimization en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Klement, Jaromír en
dc.date.accepted 2010-06-10 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 152 - Katedra podnikohospodářská en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika podniku cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis POK135_EKF_B6208_6208R020_00_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
POK135_EKF_B6208_6208R020_00_2010.pdf 909.4Kb PDF View/Open
POK135_EKF_B6208_6208R020_00_2010_zadani.pdf 78.91Kb PDF View/Open
POK135_EKF_B6208_6208R020_00_2010_priloha.xls 92.5Kb Microsoft Excel View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics