Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTvrdoň, Leoen
dc.contributor.authorPokorný, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:13:45Z
dc.date.available2010-09-29T15:13:45Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80647
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací výrobních zásob společnosti Alika a.s. Tato firma je největším producentem sušených a pražených plodů v České republice. V první části bakalářské práce jsou uvedena a popsána základní teoretická východiska z oblasti řízení zásob. V analytické části je nejprve představen podnik, ve kterém je analýza a optimalizace provedena, poté je zde vypracováno rozdělení výrobních zásob do skupin pomocí ABC analýzy, vypočítány varianty velikostí pojistných zásob a objednacích hladin pro dvě vybrané suroviny. Třetí část práce tvoří návrhy a doporučení ohledně systémů řízení zásob pro jednotlivé skupiny zásob vymezené pomocí ABC analýzy. Dále jsou navrhnuty vhodné velikosti pojistných zásob a objednacích hladin analyzovaných surovin. V závěru práce jsou zhodnoceny dosažené výsledky a možnost jejich aplikace na firmu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the analysis and optimization of the manufacturing inventory of a public limited company Alika. This company is the biggest producer of dried fruit and roasted nuts in the Czech Republic. In the first part of the thesis there is a description of basic theoretical resources of the inventory management. In the analytical part there is an introduction of the company to which the analysis and optimization is applied, then there is a division of the manufacturing inventory into the groups with the help of ABC Analysis. The calculated options of the quantity of the safety stocks and order levels for two chosen commodities are also included in this part. The third part of the thesis includes suggestions and recommendations connected with the systems of inventory management for individual groups of the inventory that are determined by the ABC Analysis. It continues with the suggestions for appropriate quantity of the safety stocks and order levels of analyzed commodities. In the end of the thesis the attained results are evaluated and complemented with some suggestions for the company’s future use.en
dc.format.extent931295 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLogistikacs
dc.subjectobjednací hladinacs
dc.subjectpojistná zásobacs
dc.subjectMRP IIcs
dc.subjectMRP Ics
dc.subjectJITcs
dc.subjectObjednací systémycs
dc.subjectABC analýzacs
dc.subjectdruhy zásobcs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectABC Analysisen
dc.subjectorder levelen
dc.subjectsafety stocken
dc.subjectMRP IIen
dc.subjectMRP Ien
dc.subjectJust in Timeen
dc.subjectSystems of Orderingen
dc.subjectLogisticsen
dc.subjectInventory Managementen
dc.subjectType of Inventoryen
dc.titleAnalýza a optimalizace zásobcs
dc.title.alternativeInventory Analysis and Optimizationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKlement, Jaromíren
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskáen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPOK135_EKF_B6208_6208R020_00_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam