Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovács, Janen
dc.contributor.authorPoláchová, Magdalénaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:15:15Z
dc.date.available2010-09-29T15:15:15Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80675
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractÚkolem této bakalářské práce nazvané „KAIZEN – 5S implementace v CNM textil a.s.“ bylo seznámení s filozofií KAIZEN a jejími přínosy pro zlepšení veškerých procesů ve firmě. Teoretická část stručně představuje filozofii KAIZEN s důrazem na základní principy, postupy a přínosy. Soustředí se na KAIZEN zaměřený na jednotlivce a malé skupiny. Zde je popsána metodika 5S, odstraňování plýtvání, vizuální management a zlepšovací návrhy. Druhou skupinou metodik KAIZEN popsaných v teoretické části je KAIZEN zaměřený na skupiny a řešení problémů, a to metodikami PDCA a kroužky kvality. Dále jsou zde stručně popsány metody zaměřeny na management – TQC, JIT, TPM, Politika. V praktické části byla metodika 5S implementována ve firmě CNM textil a.s. Její obchodní činností je nákup, úprava a prodej lněných a bavlněných tkanin. 5S bylo na vybraném pracovišti zavedeno ve 3 krocích dle postupu podrobně popsaného v praktické části. Závěr práce obsahuje přínosy implementace 5S a návrh dalších kroků a postupů.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis called „Kaizen – 5S implementation in CNM textil a.s.“ is introduction to KAIZEN philosophy and its contributions for improvement of all company processes. Theoretical part briefly introduces KAIZEN philosophy, basic principles, procedures and contributions. It concentrates on KAIZEN for individuals and small groups. Methodology of 5S has been described there together with wastes, visual management and suggestion systems. Another group of KAIZEN methods described in the theoretical part is KAIZEN focused on teams and problem solving using following methods – PDCA and quality circles. Methods which focuse on management have also been described (e.g.TQC, JIT, TPM, Policy deployment ) In the practical part the 5S method was implemented in the CNM textil a.s. company. Its business activity is a purchase, finishing and sales of linen and cotton fabrics. 5S was implemented in 3 steps according to the procedure described in detail in the practical part. The conlusion of this thesis contains contributions of 5S implementation and a proposal of next steps.en
dc.format.extent5192901 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKAIZENcs
dc.subject5Scs
dc.subjectPDCAcs
dc.subjectSDCAcs
dc.subjectTQCcs
dc.subjectJITcs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectTPMcs
dc.subjectzlepšovací návrhycs
dc.subjectkroužky kvalitycs
dc.subjectKAIZENen
dc.subject5Sen
dc.subjectPDCAen
dc.subjectSDCAen
dc.subjectTQCen
dc.subjectJITen
dc.subjectwastingen
dc.subjectTPMen
dc.subjectimprovement proposalsen
dc.subjectquality cirlesen
dc.titleKaizen – 5S implementace v CNM textil a.s.cs
dc.title.alternativeKaizen – 5S implementation in CNM textil a.s.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKopiová, Kateřinaen
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementuen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPOL642_EKF_B6208_6208R037_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam