Kaizen – 5S implementace v CNM textil a.s.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80675

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kovács, Jan en
dc.contributor.author Poláchová, Magdaléna en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:15:15Z
dc.date.available 2010-09-29T15:15:15Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80675
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Úkolem této bakalářské práce nazvané „KAIZEN – 5S implementace v CNM textil a.s.“ bylo seznámení s filozofií KAIZEN a jejími přínosy pro zlepšení veškerých procesů ve firmě. Teoretická část stručně představuje filozofii KAIZEN s důrazem na základní principy, postupy a přínosy. Soustředí se na KAIZEN zaměřený na jednotlivce a malé skupiny. Zde je popsána metodika 5S, odstraňování plýtvání, vizuální management a zlepšovací návrhy. Druhou skupinou metodik KAIZEN popsaných v teoretické části je KAIZEN zaměřený na skupiny a řešení problémů, a to metodikami PDCA a kroužky kvality. Dále jsou zde stručně popsány metody zaměřeny na management – TQC, JIT, TPM, Politika. V praktické části byla metodika 5S implementována ve firmě CNM textil a.s. Její obchodní činností je nákup, úprava a prodej lněných a bavlněných tkanin. 5S bylo na vybraném pracovišti zavedeno ve 3 krocích dle postupu podrobně popsaného v praktické části. Závěr práce obsahuje přínosy implementace 5S a návrh dalších kroků a postupů. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis called „Kaizen – 5S implementation in CNM textil a.s.“ is introduction to KAIZEN philosophy and its contributions for improvement of all company processes. Theoretical part briefly introduces KAIZEN philosophy, basic principles, procedures and contributions. It concentrates on KAIZEN for individuals and small groups. Methodology of 5S has been described there together with wastes, visual management and suggestion systems. Another group of KAIZEN methods described in the theoretical part is KAIZEN focused on teams and problem solving using following methods – PDCA and quality circles. Methods which focuse on management have also been described (e.g.TQC, JIT, TPM, Policy deployment ) In the practical part the 5S method was implemented in the CNM textil a.s. company. Its business activity is a purchase, finishing and sales of linen and cotton fabrics. 5S was implemented in 3 steps according to the procedure described in detail in the practical part. The conlusion of this thesis contains contributions of 5S implementation and a proposal of next steps. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 5192901 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject KAIZEN cs
dc.subject 5S cs
dc.subject PDCA cs
dc.subject SDCA cs
dc.subject TQC cs
dc.subject JIT cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject TPM cs
dc.subject zlepšovací návrhy cs
dc.subject kroužky kvality cs
dc.subject KAIZEN en
dc.subject 5S en
dc.subject PDCA en
dc.subject SDCA en
dc.subject TQC en
dc.subject JIT en
dc.subject wasting en
dc.subject TPM en
dc.subject improvement proposals en
dc.subject quality cirles en
dc.title Kaizen – 5S implementace v CNM textil a.s. cs
dc.title.alternative Kaizen – 5S implementation in CNM textil a.s. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kopiová, Kateřina en
dc.date.accepted 2010-06-09 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 115 - Katedra managementu en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Management cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis POL642_EKF_B6208_6208R037_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
POL642_EKF_B6208_6208R037_2010.pdf 4.952Mb PDF View/Open
POL642_EKF_B6208_6208R037_2010_zadani.pdf 452.0Kb PDF View/Open
POL642_EKF_B6208_6208R037_2010_priloha.pdf 8.587Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics