Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorUhrová, Natalieen
dc.contributor.authorLukáš, Martinen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:23:46Z
dc.date.available2010-09-29T15:23:46Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80838
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou vývoje bankovního sektoru v České republice v době aktuální světové finanční krize. Práce je rozdělena do tří částí. První část obecně vymezuje a charakterizuje bankovní systém, popisuje institucionální a funkční složky bankovního systému a dále se zabývá funkcí centrálních bank. Druhá část se věnuje bankovnímu sektoru České republiky, kde je zachycen jeho vývoj od vzniku první republiky. V této části je také popsána Česká národní banka, její vznik, cíle a organizační struktura. Třetí část již sleduje přímý vliv aktuální finanční krize na bankovní sektor v České republice. Jsou zde zachyceny hlavně odlišnosti a důvody mírných dopadů na bankovní sektor ČR.cs
dc.description.abstractThis bachelor ´s work occupies by the analysis of the development of the bank sector in the Czech republic during the current financial crysis. This work is divided to the three parts. The first part delimits and characterizes the bank system. There are described institutional and functional components of the bank system and the function of the central banks. The second part describes the bank sector of the Czech republic. There is taped his development from the establishment of the first republic. In this part is also described Czech central bank, its establishment, aims and the oranization structure. The third part follows the direct influence of the financial crysis on the bank sector of the Czech republic. There are captured the main differences and the reasons of the soft falls on the czech bank sector.en
dc.format.extent1990540 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbankovní sektor ČRcs
dc.subjectcentrální banky.cs
dc.subjectbankovnictvícs
dc.subjectbankovní systémcs
dc.subjectregulace a dohledcs
dc.subjectFinanční krizecs
dc.subjectCzech bank sectoren
dc.subjectcentral bank.en
dc.subjectregulation and controlen
dc.subjectbank systemen
dc.subjectbank sectoren
dc.subjectFinancial crysisen
dc.titleAnalýza bankovního sektoru ČR v době světové finanční krizecs
dc.title.alternativeAnalysis of the Banks Sector in the Czech Republic during the World Financial Crisisen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMachová, Zuzanaen
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskáen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisLUK173_EKF_B6202_6202R027_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam