Analýza bankovního sektoru ČR v době světové finanční krize

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80838

Show simple item record


dc.contributor.advisor Uhrová, Natalie en
dc.contributor.author Lukáš, Martin en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:23:46Z
dc.date.available 2010-09-29T15:23:46Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80838
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje bankovního sektoru v České republice v době aktuální světové finanční krize. Práce je rozdělena do tří částí. První část obecně vymezuje a charakterizuje bankovní systém, popisuje institucionální a funkční složky bankovního systému a dále se zabývá funkcí centrálních bank. Druhá část se věnuje bankovnímu sektoru České republiky, kde je zachycen jeho vývoj od vzniku první republiky. V této části je také popsána Česká národní banka, její vznik, cíle a organizační struktura. Třetí část již sleduje přímý vliv aktuální finanční krize na bankovní sektor v České republice. Jsou zde zachyceny hlavně odlišnosti a důvody mírných dopadů na bankovní sektor ČR. cs
dc.description.abstract This bachelor ´s work occupies by the analysis of the development of the bank sector in the Czech republic during the current financial crysis. This work is divided to the three parts. The first part delimits and characterizes the bank system. There are described institutional and functional components of the bank system and the function of the central banks. The second part describes the bank sector of the Czech republic. There is taped his development from the establishment of the first republic. In this part is also described Czech central bank, its establishment, aims and the oranization structure. The third part follows the direct influence of the financial crysis on the bank sector of the Czech republic. There are captured the main differences and the reasons of the soft falls on the czech bank sector. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1990540 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject bankovní systém cs
dc.subject Finanční krize cs
dc.subject bankovnictví cs
dc.subject regulace a dohled cs
dc.subject bankovní sektor ČR cs
dc.subject centrální banky. cs
dc.subject bank sector en
dc.subject central bank. en
dc.subject Czech bank sector en
dc.subject regulation and control en
dc.subject Financial crysis en
dc.subject bank system en
dc.title Analýza bankovního sektoru ČR v době světové finanční krize cs
dc.title.alternative Analysis of the Banks Sector in the Czech Republic during the World Financial Crisis en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Machová, Zuzana en
dc.date.accepted 2010-06-09 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis LUK173_EKF_B6202_6202R027_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LUK173_EKF_B6202_6202R027_2010.pdf 1.898Mb PDF View/Open
LUK173_EKF_B6202_6202R027_2010_zadani.pdf 341.3Kb PDF View/Open
LUK173_EKF_B6202_6202R027_2010_priloha.pdf 982.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics