Adaptace zaměstnanců

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80877

Show simple item record


dc.contributor.advisor Horváthová, Petra en
dc.contributor.author Rozsypalová, Martina en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:25:45Z
dc.date.available 2010-09-29T15:25:45Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80877
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo popsat a zhodnotit adaptační procesy ve společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. V teoretické části této práce byly popsány formy i jednotlivé fáze adaptace, řízení adaptačních procesů a jejich následnou kontrolu. Adaptace byla představena jako proces adaptace řízený programem, který je ohraničen určitým časovým plánem. Praktická část práce představila společnost Výstaviště Flora Olomouc, a.s., popsala a zhodnotila stav adaptačních procesů v organizaci. Pro získání informací užitečných pro tvorbu hodnocení byla použita metodologie dotazování, konkrétně metody rozhovoru a dotazníku. V závěru práce bylo navrhnuta a doporučena opatření zlepšující adaptační procesy ve společnosti. Bylo navrhnuto větší zapojení úlohy garanta v procesu adaptace nového zaměstnance a uvedení více informací v brožuře pro zaměstnance s důrazem na vize a cíle společnosti. Bylo také doporučeno zaměřit se na průběžnou adaptaci při provádění nových pracovních úkolů v zájmu o zvýšení týmového pojetí vykonávané práce. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis was to describe and analyse adaptation processes in the company Výstaviště Flora Olomouc, a.s. In the theoretical part of this thesis, there were forms and each phase of adaptation, managing of adaptation processes followed by a check-up described. The adaptation was introduced as a process managed by a programme, determined by a certain time plan. The practical part introduced the company Výstaviště Flora Olomouc, a.s., described and reviewed the situation of adaptation process in the organisation. To gain information useful to create this evaluation, methodology of questioning, in the concrete methods of interview and questionnaire was used. At the end of this work there were proposed and recommended proceedings leading to the improvement of adaptation processes in the company. It was proposed greater inclusion of mentors work in the process of adaptation of the new employee and to add more information in the brochure for employees with emphasis on visions and aims of the company. It was also recommended to focus on continuous adaptation when carrying out new work tasks with the interest of increasing the team conception of performed job. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 722144 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Adaptace cs
dc.subject časový plán cs
dc.subject fáze cs
dc.subject garant cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject proces cs
dc.subject program objekt cs
dc.subject orientační balíček cs
dc.subject úroveň cs
dc.subject Adaptation en
dc.subject evaluation en
dc.subject level en
dc.subject mentor en
dc.subject object en
dc.subject orientation package en
dc.subject time plan en
dc.subject phase en
dc.subject process en
dc.subject programme en
dc.title Adaptace zaměstnanců cs
dc.title.alternative Employee Adaptation en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Mutina, Tomáš en
dc.date.accepted 2010-06-07 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 115 - Katedra managementu en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Management cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis KRE271_EKF_B6208_6208R037_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KRE271_EKF_B6208_6208R037_2010.pdf 705.2Kb PDF View/Open
KRE271_EKF_B6208_6208R037_2010_zadani.pdf 5.064Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics