Hospodářská politika v oblasti zaměstnanosti starších osob v souvislosti se stabilitou důchodového systému

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80953

Show simple item record


dc.contributor.advisor Štěpánek, Martin en
dc.contributor.author Radová, Marie en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:29:45Z
dc.date.available 2010-09-29T15:29:45Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80953
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V této bakalářské práci je popsán důchodový systémem v České republice, analyzována zaměstnanost starších osob a v konečné řadě zhodnoceny alternativní návrhy pro hospodářskou politiku s cílem podpořit zaměstnanost starších osob. V úvodní teoretické části práce je vymezeno sociální zabezpečení, jehož součástí je důchodové pojištění, následuje vymezení tří pilířové struktury důchodových systémů a popis důchodového systému zavedeného v České republice. Další část práce je věnována neméně důležitému stárnutí populace a analýze zaměstnanosti a nezaměstnanosti starších osob (50 až 64 let), na jejíž základě jsou pak v poslední části navrženy alternativní směry řešení v různých oblastech, které podporují zaměstnanost starších osob. cs
dc.description.abstract In this bachelor thesis is described the pension system in Czech Republic, the employment of older people and alternative proposals for economic policy to promote employment of older people. In the introductory theoretical part is defined social security, which includes pension insurance, followed by definitions of the structure of pension system and description of the pension system in Czech Republic. Next part describes the ageing process of population and analyses the employment and unemployment of older people (50-64 years), on which is in the last part proposed alternative solutions in various areas that support employment of older people. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 688864 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject sociální zabezpečení cs
dc.subject důchodový systém cs
dc.subject důchodové pojištění cs
dc.subject stárnutí populace cs
dc.subject zaměstnanost starších osob cs
dc.subject podpora zaměstnanosti cs
dc.subject social security en
dc.subject pension system en
dc.subject pension insurance en
dc.subject ageing process of population en
dc.subject employment of older people en
dc.subject support employment en
dc.title Hospodářská politika v oblasti zaměstnanosti starších osob v souvislosti se stabilitou důchodového systému cs
dc.title.alternative The Economic Policy in the Employment of Elderly People in Relation to the Stability of Pension System en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Lokaj, Aleš en
dc.date.accepted 2010-09-02 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis RAD906_EKF_B6202_6202R027_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
RAD906_EKF_B6202_6202R027_2010.pdf 672.7Kb PDF View/Open
RAD906_EKF_B6202_6202R027_2010_zadani.pdf 5.040Kb PDF View/Open
RAD906_EKF_B6202_6202R027_2010_priloha.pdf 266.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics