Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠtěpánek, Martinen
dc.contributor.authorRadová, Marieen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:29:45Z
dc.date.available2010-09-29T15:29:45Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80953
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV této bakalářské práci je popsán důchodový systémem v České republice, analyzována zaměstnanost starších osob a v konečné řadě zhodnoceny alternativní návrhy pro hospodářskou politiku s cílem podpořit zaměstnanost starších osob. V úvodní teoretické části práce je vymezeno sociální zabezpečení, jehož součástí je důchodové pojištění, následuje vymezení tří pilířové struktury důchodových systémů a popis důchodového systému zavedeného v České republice. Další část práce je věnována neméně důležitému stárnutí populace a analýze zaměstnanosti a nezaměstnanosti starších osob (50 až 64 let), na jejíž základě jsou pak v poslední části navrženy alternativní směry řešení v různých oblastech, které podporují zaměstnanost starších osob.cs
dc.description.abstractIn this bachelor thesis is described the pension system in Czech Republic, the employment of older people and alternative proposals for economic policy to promote employment of older people. In the introductory theoretical part is defined social security, which includes pension insurance, followed by definitions of the structure of pension system and description of the pension system in Czech Republic. Next part describes the ageing process of population and analyses the employment and unemployment of older people (50-64 years), on which is in the last part proposed alternative solutions in various areas that support employment of older people.en
dc.format.extent688864 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsociální zabezpečenícs
dc.subjectdůchodový systémcs
dc.subjectdůchodové pojištěnícs
dc.subjectstárnutí populacecs
dc.subjectzaměstnanost starších osobcs
dc.subjectpodpora zaměstnanostics
dc.subjectsocial securityen
dc.subjectpension systemen
dc.subjectpension insuranceen
dc.subjectageing process of populationen
dc.subjectemployment of older peopleen
dc.subjectsupport employmenten
dc.titleHospodářská politika v oblasti zaměstnanosti starších osob v souvislosti se stabilitou důchodového systémucs
dc.title.alternativeThe Economic Policy in the Employment of Elderly People in Relation to the Stability of Pension Systemen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeLokaj, Alešen
dc.date.accepted2010-09-02en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskáen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisRAD906_EKF_B6202_6202R027_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam