Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPeterková, Jindraen
dc.contributor.authorJungová, Lucieen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:35:52Z
dc.date.available2010-09-29T15:35:52Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81070
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo zhodnotit využívání moderních informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu. Zhodnocení bylo realizováno z pohledu majitelů a managementu cestovních kanceláří a následně z pohledu účastníků cestovního ruchu. V teoretické části byly popsány základní pojmy, názory autorů z oboru a použitá metoda výzkumu. Analytická část z pohledu zaměstnanců a majitelů cestovních kanceláří obsahuje šetření pomocí osobního rozhovoru, následně proběhla analýza SWOT jejich webových stránek. Z pohledu účastníků cestovního ruchu byl proveden výzkum pomocí dotazníkového šetření. S ohledem na zjištěné výsledky byla navržena doporučení pro cestovní kanceláře a zhodnocení preferencí potenciálních zákazníků.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to evaluate the use of modern information and communication technologies in tourism. Evaluation was realized from the perspective of owners and management of travel agencies and subsequently in terms of tourist. The theoretical part describes the basic concepts, views of the authors of the study and the research method used. The analytical part of the perspective of employees and owners of travel agencies with the investigation includes a personal interview, was subsequently SWOT their website. In terms of tourist research was conducted via questionnaire. With regard to the results obtained was proposed recommendations for travel agents and assess the preferences of potential customers.en
dc.format.extent917608 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectcestovní kancelářcs
dc.subjectinformační technologiecs
dc.subjectinformationen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjecttourismen
dc.subjecttravel agencyen
dc.subjectinformation technologyen
dc.titleVyužívání moderních informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchucs
dc.title.alternativeApplication of Modern Information and Communication Technologies in Tourismen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeDurďáková, Lenkaen
dc.date.accepted2010-06-18en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementuen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika cestovního ruchucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisJUN051_EKF_B6208_6501R006_02_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam