Show simple item record

dc.contributor.advisorKaláb, Květoslaven
dc.contributor.authorPoláček, Jiříen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:37:57Z
dc.date.available2010-09-29T15:37:57Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81109
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výpočtem otočného stolu. Nejprve jsou ukázány aplikace otočných stolu v průmyslové praxi. Následuje volba typu elektromechanického pohonu. Poté je proveden konkrétní konstrukční návrh a kontrola důležitých části otočného stolu jako je šnekové soukolí, šneková hřídel, hřídelová spojka, lisovaný spoj, šrouby a deska stolu. Je provedena také volba maziva a výpočet životnosti ložisek. Navržený otočný stůl je dokumentován v příloze v podobě sestavného výkresu, dílenského výkresu desky stolu a šnekového kola.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with structural design and calculation of a rotary table. First, there are presented applications in rotary table industry. Next is selection of type of electro-mechanical drive. After that is perform concrete structural design and verification of important parts of rotary table such as worm gear, worm shaft, shaft coupling, force coupling, screws and table board. It also made the choice of lubricant and calculation of bearing life. Designed rotary table is documented in the annex in the form of assembly, working drawing of table board and worm wheel.en
dc.format63 l. : il. + 3 příl. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent12593891 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectotočný stůlcs
dc.subjectpohoncs
dc.subjectšnekové soukolícs
dc.subjectšneková hřídelcs
dc.subjecthřídelová spojkacs
dc.subjectložiskocs
dc.subjectmazivocs
dc.subjectrotary tableen
dc.subjectdriveen
dc.subjectworm gearen
dc.subjectworm shaften
dc.subjectshaft couplingen
dc.subjectcrimp couplingen
dc.subjectbearingen
dc.subjectlubricanten
dc.subjectlisovaný spoj
dc.titleNávrh otočného stolucs
dc.title.alternativeDesign of a Rotary Tableen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201002123cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHavlík, Jiříen
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department347 - Katedra částí a mechanismů strojůen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPOL475_FS_N2301_3909T001_40_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record