Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNovák, Josefen
dc.contributor.authorKrál, Pavelen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:38:16Z
dc.date.available2010-09-29T15:38:16Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81115
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá racionalizací montážní linky, která se má uskutečnit změnou rozmístění pracovišť nebo použitím vhodnějších zařízení. Je zde zdůrazněna obtížnost hlídání chyb způsobených lidským faktorem. Jako nejefektivnější způsob racionalizace, se jeví kombinace změny rozmístění pracovišť a zařízení , což by zvýšilo produktivitu práce, snížilo náklady na montážní linku a režijní náklady. Dále omezilo riziko lidské chyby a tím zvýšilo kvalitu výsledného produktu.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the rationalization of the assembly line that will be carried out by changing workplaces lay-out or using more suitable machinery. It's pointed out how difficult it is to supervise faults caused by human error. As the most effective way of rationalization seems to be a combination of workplace lay-out changing and more suitable machinery using. That would increase productivity, reduce cost per assembly line and also overhead costs. Furthermore, it would limit the risk of human error and so improve the quality of the final product.en
dc.format.extent1392379 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmontážní linkacs
dc.subjectprocescs
dc.subjectracionalizacecs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectassembly lineen
dc.subjectprocessen
dc.subjectrationalizationen
dc.subjectqualityen
dc.titleRacionalizace montážní linkycs
dc.title.alternativeRationalization of Assembly Lineen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠilberský, Josefen
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKRA405_FS_N2301_2303T002_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam