Racionalizace montážní linky

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81115

Show simple item record


dc.contributor.advisor Novák, Josef en
dc.contributor.author Král, Pavel en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:38:16Z
dc.date.available 2010-09-29T15:38:16Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81115
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá racionalizací montážní linky, která se má uskutečnit změnou rozmístění pracovišť nebo použitím vhodnějších zařízení. Je zde zdůrazněna obtížnost hlídání chyb způsobených lidským faktorem. Jako nejefektivnější způsob racionalizace, se jeví kombinace změny rozmístění pracovišť a zařízení , což by zvýšilo produktivitu práce, snížilo náklady na montážní linku a režijní náklady. Dále omezilo riziko lidské chyby a tím zvýšilo kvalitu výsledného produktu. cs
dc.description.abstract The thesis deals with the rationalization of the assembly line that will be carried out by changing workplaces lay-out or using more suitable machinery. It's pointed out how difficult it is to supervise faults caused by human error. As the most effective way of rationalization seems to be a combination of workplace lay-out changing and more suitable machinery using. That would increase productivity, reduce cost per assembly line and also overhead costs. Furthermore, it would limit the risk of human error and so improve the quality of the final product. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1392379 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject montážní linka cs
dc.subject proces cs
dc.subject racionalizace cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject assembly line en
dc.subject process en
dc.subject rationalization en
dc.subject quality en
dc.title Racionalizace montážní linky cs
dc.title.alternative Rationalization of Assembly Line en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Šilberský, Josef en
dc.date.accepted 2010-06-09 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 345 - Katedra mechanické technologie en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Strojírenská technologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis KRA405_FS_N2301_2303T002_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KRA405_FS_N2301_2303T002_2010.pdf 1.327Mb PDF View/Open
KRA405_FS_N2301_2303T002_2010_zadani.pdf 207.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics