Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJurman, Josefen
dc.contributor.authorHoheisel, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:40:02Z
dc.date.available2010-09-29T15:40:02Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81148
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV úvodní části diplomové práce jsem provedl rozdělení uchopovacích prostředků a zasvěcení do problematiky s manipulací materiálu. V další části jsem se zabýval vyjádřením matematického řešení vhodné optimalizace mezi vzdáleností čelistí uchopujících břemeno a vzdálenosti dvojící nosných čepů spodních ramen. Přitom byla potřeba zahrnout i výšku uchopení břemene pro kterou byla taktéţ stanovena rovnice k návrhu a konstrukčnímu řešení samosvorných kleští na transport uchopených břemen. Matematické vyjádření daného problému má usnadnit navrhování kleští v praxi. V konečné části diplomové práce jsou vypočteny kritické a silově namáhané části klešti.cs
dc.description.abstractIn the introductory part of the thesis I have made the distribution of gripping means and dedication to the problems with handling the material. The next part dealt with the mathematical expression of the appropriate solution to optimize the distance between jaws seizing load bearing and distance of a pair of pins lower legs. In doing so, was the need to include the height of the grip of proof, for which the equation was also established to design and structural design of self-locking pliers uchopených transport loads. Mathematical representation of the problem to facilitate the design of pliers in practice. In the final section of the thesis calculated the critical stress and strength of pliers.en
dc.format.extent2350746 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsamosvornostcs
dc.subjectkleštěcs
dc.subjectuchopenícs
dc.subjectself-lockingen
dc.subjectpliersen
dc.subjectgripen
dc.titleSamosvorné kleštěcs
dc.title.alternativeSelf-locking Tongsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSmutek, Josefen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruováníen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHOH005_FS_N2301_3909T001_20_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam