Samosvorné kleště

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81148

Show simple item record


dc.contributor.advisor Jurman, Josef en
dc.contributor.author Hoheisel, Tomáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:40:02Z
dc.date.available 2010-09-29T15:40:02Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81148
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V úvodní části diplomové práce jsem provedl rozdělení uchopovacích prostředků a zasvěcení do problematiky s manipulací materiálu. V další části jsem se zabýval vyjádřením matematického řešení vhodné optimalizace mezi vzdáleností čelistí uchopujících břemeno a vzdálenosti dvojící nosných čepů spodních ramen. Přitom byla potřeba zahrnout i výšku uchopení břemene pro kterou byla taktéţ stanovena rovnice k návrhu a konstrukčnímu řešení samosvorných kleští na transport uchopených břemen. Matematické vyjádření daného problému má usnadnit navrhování kleští v praxi. V konečné části diplomové práce jsou vypočteny kritické a silově namáhané části klešti. cs
dc.description.abstract In the introductory part of the thesis I have made the distribution of gripping means and dedication to the problems with handling the material. The next part dealt with the mathematical expression of the appropriate solution to optimize the distance between jaws seizing load bearing and distance of a pair of pins lower legs. In doing so, was the need to include the height of the grip of proof, for which the equation was also established to design and structural design of self-locking pliers uchopených transport loads. Mathematical representation of the problem to facilitate the design of pliers in practice. In the final section of the thesis calculated the critical stress and strength of pliers. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2350746 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject samosvornost cs
dc.subject kleště cs
dc.subject uchopení cs
dc.subject self-locking en
dc.subject pliers en
dc.subject grip en
dc.title Samosvorné kleště cs
dc.title.alternative Self-locking Tongs en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Smutek, Josef en
dc.date.accepted 2010-06-07 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Konstrukční a procesní inženýrství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis HOH005_FS_N2301_3909T001_20_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HOH005_FS_N2301_3909T001_20_2010.pdf 2.241Mb PDF View/Open
HOH005_FS_N2301_3909T001_20_2010_zadani.pdf 302.3Kb PDF View/Open
HOH005_FS_N2301_3909T001_20_2010_priloha.zip 481.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics