Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBurkovič, Janen
dc.contributor.authorLipina, Janen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:40:28Z
dc.date.available2010-09-29T15:40:28Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81156
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem RTP s roboty ABB s využitím software Robot Studio. Navržené RTP má sloužit k výuce studentů v laboratoři UCR, která disponuje třemi roboty ABB IRB 140. Na základě požadavků a možností laboratoře UCR byly zpracovány varianty možného řešení a po následném vyhodnocení, byla podobněji zpracována varianta jenž se jevila jako nejlepší. Při řešení varianty se vycházelo z požadavků, technický a hygienických možností laboratoře UCR tak, aby výsledné řešení nejlépe splňovalo danou úlohu. Pracoviště bylo vytvořeno v software Robot Studio, které simuluje skutečné podmínky řízení pracoviště RTP. Projekční a konstrukční návrhy jsou zpracovány v programech Pro ENGINEER, AutoCAD a MITCalc.cs
dc.description.abstractThesis is dealing solution of design of robotized production cell with the ABB robots using the software Robot studio. The proposed robotized production cell is intended to teach students in the laboratory UCR, which has three robots ABB of type IRB 140. On basis requirements and possibilities of UCR laboratory are treat variants of possible solution and then the best variant is processed. In solving variant was based on the requirements and technical capabilities of Laboratory UCR. Robotized production cell was created in the Robot Studio software. Design and construction proposals are processed in software Pro Engineer, AutoCAD and MITCalc.en
dc.format.extent3379027 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRobotizované technologické pracovištěcs
dc.subjectABBcs
dc.subjectABB IRB 140cs
dc.subjectRobot Studiocs
dc.subjectRobotized Production Cellen
dc.subjectABBen
dc.subjectABB IRB 140en
dc.subjectRobot Studioen
dc.titleNávrh RTP s roboty ABB s využitím SW Robot Studiocs
dc.title.alternativeDesign of a Robotized Production Cell with the ABB Robots using the Robot Studioen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKárník, Ladislaven
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikyen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisLIP097_FS_N2301_2301T013_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam