Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBlata, Janen
dc.contributor.authorKopřivík, Janen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:43:05Z
dc.date.available2010-09-29T15:43:05Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81206
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na údržbu strojů prostřednictvím on-line diagnostiky. V úvodu jsou zmíněny různé strategie údržby s popisem jejich kladů a záporů. Následuje přehled nejpoužívanějších diagnostických metod a stručné předvedení několika on-line diagnostických systémů od různých výrobců. Praktická část popisuje aplikaci systému Octavis Effector na mlecí linku BIVIS. Umístění snímačů, rozmanitost dodávaného software a vyhodnocení naměřených hodnot.cs
dc.description.abstractThe graduation theses is focused on the maintainance of the machines by means of on-line diagnostics. In the introduction there are mentioned different strategies of the maintainance with the description of their positives and negatives. Summary of the most used diagnostic methods and brief demonstration of several on-line diagnostic systems from different manufacturers (producers) follow. The practical part describes the application of the system Octavias Effector on the milling production line BIVIS. Placing (location) of sensors, diversity (variety) of supplied software and evaluation of the measured values.en
dc.format.extent2077858 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEfectorcs
dc.subjectOctaviscs
dc.subjectDiagnostikacs
dc.subjectBIVIScs
dc.subjectEfectoren
dc.subjectOctavisen
dc.subjectDiagnosticen
dc.subjectBIVISen
dc.titleAplikace on-line systému Octavis effector na mlecí linku BIVIScs
dc.title.alternativeThe Application of the On-line System Octavis Effector on Milling Production Line BIVIS.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHeisig, Lukášen
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruováníen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKOP263_FS_N2301_3909T001_72_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam