Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTůma, Jiříen
dc.contributor.authorDuda, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:44:56Z
dc.date.available2010-09-29T15:44:56Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81240
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá identifikací dynamických a směrových vlastností reproduktorů, včetně jejich matematických popisů a simulací. V úvodu práce jsou popsány základní charakteristiky akustických prostorů a reproduktorů. Práce pokračuje návrhem měřicích metod vhodných pro identifikaci frekvenčních vlastností reproduktorů, včetně popisu měřicích signálů se zaměřením na použití pseudonáhodných posloupností MLS. Navržené metody byly experimentálně ověřeny v bezdozvukové komoře VŠB-TUO. Podstatnou části práce byl návrh a sestavení lineárního a nelineárního matematického modelu reproduktoru. Oba matematické modely byly simulačně ověřeny a jejich přenosové vlastnosti byly porovnány s experimentálně získanými frekvenčními charakteristikami. U obou simulačních modelů bylo dosaženo velmi dobré shody s reálným reproduktorem.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the identification of frequency and directional properties of loudspeakers, including their mathematical models and simulation. In the introduction of this thesis, fundamental characteristics of acoustic spaces and loudspeakers are described. Thesis continues by the suggestion of methods of measurements appropriate for loudspeaker identification, including descriptions of testing signals based on pseudorandom signals of the maximum length sequence (MLS) type. The suggested methods were verified experimentally in the anechoic room at VŠB-TUO. The substantial part of the thesis deals with the design of linear and nonlinear mathematical model of loudspeakers. Both mathematical models were verified by simulation and experimentally. Simulation is in very good accordance with the real loudspeaker in the middle frequency range of the frequency response.en
dc.format.extent5147047 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmatematický modelcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectMLScs
dc.subjectfrekvenční přenosová funkcecs
dc.subjectimpulsní funkcecs
dc.subjectekvivalentní schémacs
dc.subjectmathematical modelen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectMLSen
dc.subjectfrequency response functionen
dc.subjectimpulse responseen
dc.subjectequivalent circuiten
dc.titleVlastnosti a vyzařovací charakteristiky reproduktorů pro ozvučení rozsáhlých prostorůcs
dc.title.alternativeDynamic and Directional Properties of Loudspeakers for the use in Large Venuesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeGoňa, Stanislaven
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department352 - Katedra automatizační techniky a řízeníen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchAutomatické řízení a inženýrská informatikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDUD018_FS_N2301_3902T004_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam