Vlastnosti a vyzařovací charakteristiky reproduktorů pro ozvučení rozsáhlých prostorů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81240

Show simple item record


dc.contributor.advisor Tůma, Jiří en
dc.contributor.author Duda, Tomáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:44:56Z
dc.date.available 2010-09-29T15:44:56Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81240
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato práce se zabývá identifikací dynamických a směrových vlastností reproduktorů, včetně jejich matematických popisů a simulací. V úvodu práce jsou popsány základní charakteristiky akustických prostorů a reproduktorů. Práce pokračuje návrhem měřicích metod vhodných pro identifikaci frekvenčních vlastností reproduktorů, včetně popisu měřicích signálů se zaměřením na použití pseudonáhodných posloupností MLS. Navržené metody byly experimentálně ověřeny v bezdozvukové komoře VŠB-TUO. Podstatnou části práce byl návrh a sestavení lineárního a nelineárního matematického modelu reproduktoru. Oba matematické modely byly simulačně ověřeny a jejich přenosové vlastnosti byly porovnány s experimentálně získanými frekvenčními charakteristikami. U obou simulačních modelů bylo dosaženo velmi dobré shody s reálným reproduktorem. cs
dc.description.abstract This thesis deals with the identification of frequency and directional properties of loudspeakers, including their mathematical models and simulation. In the introduction of this thesis, fundamental characteristics of acoustic spaces and loudspeakers are described. Thesis continues by the suggestion of methods of measurements appropriate for loudspeaker identification, including descriptions of testing signals based on pseudorandom signals of the maximum length sequence (MLS) type. The suggested methods were verified experimentally in the anechoic room at VŠB-TUO. The substantial part of the thesis deals with the design of linear and nonlinear mathematical model of loudspeakers. Both mathematical models were verified by simulation and experimentally. Simulation is in very good accordance with the real loudspeaker in the middle frequency range of the frequency response. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 5147047 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject matematický model cs
dc.subject simulace cs
dc.subject MLS cs
dc.subject frekvenční přenosová funkce cs
dc.subject impulsní funkce cs
dc.subject ekvivalentní schéma cs
dc.subject mathematical model en
dc.subject simulation en
dc.subject MLS en
dc.subject frequency response function en
dc.subject impulse response en
dc.subject equivalent circuit en
dc.title Vlastnosti a vyzařovací charakteristiky reproduktorů pro ozvučení rozsáhlých prostorů cs
dc.title.alternative Dynamic and Directional Properties of Loudspeakers for the use in Large Venues en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Goňa, Stanislav en
dc.date.accepted 2010-06-07 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 352 - Katedra automatizační techniky a řízení en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Automatické řízení a inženýrská informatika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis DUD018_FS_N2301_3902T004_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DUD018_FS_N2301_3902T004_2010.pdf 4.908Mb PDF View/Open
DUD018_FS_N2301_3902T004_2010_zadani.pdf 817.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics