Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorOchodek, Vladislaven
dc.contributor.authorSzotkowski, Mareken
dc.date.accessioned2010-09-29T15:46:43Z
dc.date.available2010-09-29T15:46:43Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81275
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analytickým hodnocením svařitelnosti vysokolegovaných ocelí. V úvodu jsou popsané vysokolegované oceli a jejich možnosti svařování. Na základě charakteristiky jednotlivých diagramů používaných k odhadu výsledné struktury svarového kovu je zhotovená aplikace na platformě Microsoft Office Excel. Aplikace byla doplněna několika novými diagramy a modifikacemi, které se v poslední době objevily. Obsahuje také několik volitelných funkcí, které zjednodušují ovládaní a urychlují odhad struktury. Vytvořená aplikace se využije při tvorbě nových svarových spojů, u kterých se zjistí možné vady a vhodným způsobem se docílí jejich odstranění nebo jejich minimalizaci.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the analytical evaluation of stainless steel weldability. At the beginning there is stainless steel and its ability to welding described. Based on the characteristics of diagrams that are used to estimate the final weld metal structure there is made an application in the Microsoft Office Excel. The application was replenished by several new charts and modifications that have recently emerged. It also contains several optional features that simplify operation and speed estimation structure. Created application is used in creation new welded joints where possible defects are found and we can choose an appropriate manner to eliminate them or minimize them.en
dc.format.extent1440322 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVysokolegované ocelcs
dc.subjectSvařovánícs
dc.subjectSoftwarecs
dc.subjectStainless Steelen
dc.subjectWeldingen
dc.subjectSoftwareen
dc.titleAnalytické hodnocení svařitelnosti vysokolegovaných ocelícs
dc.title.alternativeAnalytical Evaluation Weldability of Stainless Steelsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSondel, Martinen
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSZO059_FS_B2341_2303R002_70_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam