Show simple item record

dc.contributor.advisorFamfulík, Janen
dc.contributor.authorDokoupil, Ondřejen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:47:07Z
dc.date.available2010-09-29T15:47:07Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81283
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDOKOUPIL, O. Hodnocení bezporuchovosti vozidel MHD: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2010, 50s. Vedoucí práce: Famfulík, J. Bakalářská práce se zabývá hodnocením bezporuchovosti vozidel MHD. V úvodu jsou popsány terminologie a principy, které charakterizují bezporuchovost. Bezporuchovost je popisována pomocí náhodných veličin a jejím rozdělením (Exponenciální, Waibullovo). Na základě experimentálních dat, poskytnutých z dopravní firmy zabývající se autobusovou dopravou, jsou porovnávány dva výrobci autobusů. Pomocí těchto dat, popisujících náhodné veličiny, se určí bezporuchovost a předpokládaný technický stav vozidel. Pro bližší srovnání výrobců autobusů, jsou porovnávány na bezporuchovost i jednotlivé konstrukční části vozidel. Na závěr jsou vozidla zhodnocena i z ekonomického hlediska, kde jsou vyčísleny odhadované roční náklady na údržbu.cs
dc.description.abstractDokoupil, O. Reliability of City Transport Vehicles Evaluation: a bachelor thesis. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Institute of Transport, 2010, 50 p. Supervisor: Famfulík, J. Bachelor’s thesis deals with reliability of city transport vehicles evaluation. In the introduction there are described the terminology and principles that characterize reliability. Reliability is represented by random variables and their proper distribution (Exponential, Waibull’s). According to experimental data provided by transport companies, which handle bus transport, two types of buses are compared. The random variables which define the reliability and the predicted technical condition of the vehicle are described. For better comparison of the bus producers also the reliability of particular components of the vehicle is compared. In conclusion, the vehicles are rated economically and the estimated yearly expenses for service are evaluated.en
dc.format.extent1126629 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSpolehlivostcs
dc.subjectbezporuchovostcs
dc.subjectautobusycs
dc.subjectDependabilityen
dc.subjectReliabilityen
dc.subjectBusen
dc.titleHodnocení bezporuchovosti vozidel MHDcs
dc.title.alternativeReliability of City Transport Vehicles Evaluationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeRichtář, Michalen
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravyen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDOK048_FS_B2341_2301R002_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record