Show simple item record

dc.contributor.advisorSmrž, Vladimíren
dc.contributor.authorJícha, Janen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:48:42Z
dc.date.available2010-09-29T15:48:42Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81313
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je návrh konkrétního avionického systému, který umožní továrně vybavený letoun Let L200D Morava certifikovat pro lety IFR, přičemž bude možné na tomto stroji provádět kvalitní letový výcvik. Je zde popsána volba přístrojů a komponentů, včetně jejich instalace. Dále je v této práci uveden přehled potřebného vybavení stanovený leteckými předpisy. V příloze je návrh letové příručky pro užívání navrženého avionického systému a INSTALAČNÍ MANUÁL MODERNIZACE. V práci je proveden rozbor počátečního stavu celého avionického systému letounu L200D. Celý text je doplněn řadou přehledných schémat a nákresů, jež byly vytvořeny konkrétně pro tuto práci.cs
dc.description.abstractThe content of this work is to draft a specific avionic system enabling factory-equipped airplane Let L200D Morava certified for IFR operations, while allowing this machine to perform high-quality flight training. It describes the choice of equipment and components, including their installation. Furthermore, this work provides an overview of the necessary equipment provided for aviation regulations. Attached is a proposal of the AFM for use proposed avionic systém and Installation Manual upgrades. The paper analyzed the initial state of the system avionického airplane L200D. All text is supplemented by a number of clear diagrams and drawings that were created specifically for this work.en
dc.format.extent2506514 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAvionikacs
dc.subjectsystémcs
dc.subjectL200cs
dc.subjectAvionicen
dc.subjectsystemen
dc.subjectL200en
dc.titleAvionický systém dvoumotorového letounu pro výcvik létání podle přístrojůcs
dc.title.alternativeTwin – Engine Aircraft’s Avionics Systems for Instrument Flight Trainingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMartinec, Františeken
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravyen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie dopravycs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisJIC007_FS_B2341_3708R028_70_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record