Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVrba, Vladimíren
dc.contributor.authorSalaj, Stanislaven
dc.date.accessioned2010-09-29T15:49:14Z
dc.date.available2010-09-29T15:49:14Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81323
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce je racionalizace technologie výroby vnitřních kroužků vahadel velkostrojů. Práce se zabývá vhodným výběrem obráběcích strojů a nástrojů za účelem převedení výroby z konvenčních obráběcích strojů na numericky řízené stroje. Obsahem úvodní teoretické části práce je obrábění rozměrných přesných součástí. V hlavní části je popsána funkčnost součásti ve strojním zařízení, rozbor stávající technologie výroby, včetně rozboru strojů a nástrojů. Dále je zde navržena racionalizace technologie výroby, zvolením obrábění na NC stroji a návrhem nové technologie výroby včetně nástrojů. Závěrečná část pak porovnává a vyhodnocuje provedenou racionalizaci výrobního procesu výroby vnitřních kroužků.cs
dc.description.abstractSubject of my thesis is „Rationalization of Circles Lever of Large Machines“. Thesis deals with appropriate choice of drilling machines and tools for the purpose of production diversion from traditional drilling machines to numerical operated machines. Prolegomenom contents of thesis is machining of precision large parts. In the main body of thesis is described reliability performance of the parts in the machine equipment, analysis of the existing production technology, including analysis of machines and tools. Further there is proposed technology rationalization, by chosing machining on the NC machine and proposal of the new production technology, including tools. Closing part of the thesis compare and evaluate executed rationalization of the production process of the inside circles.en
dc.format.extent4773017 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRacionalizacecs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectkroužkůcs
dc.subjectvahadelcs
dc.subjectRationalizationen
dc.subjectcirclesen
dc.subjectleveren
dc.subjectmachinesen
dc.titleRacionalizace obrábění kroužků vahadel velkostrojůcs
dc.title.alternativeRationalization of Circles Lever of Large Machinesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMatějka, Jiříen
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění a montážeen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSAL029_FS_B2341_2303R002_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam