Racionalizace obrábění kroužků vahadel velkostrojů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81323

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vrba, Vladimír en
dc.contributor.author Salaj, Stanislav en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:49:14Z
dc.date.available 2010-09-29T15:49:14Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81323
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je racionalizace technologie výroby vnitřních kroužků vahadel velkostrojů. Práce se zabývá vhodným výběrem obráběcích strojů a nástrojů za účelem převedení výroby z konvenčních obráběcích strojů na numericky řízené stroje. Obsahem úvodní teoretické části práce je obrábění rozměrných přesných součástí. V hlavní části je popsána funkčnost součásti ve strojním zařízení, rozbor stávající technologie výroby, včetně rozboru strojů a nástrojů. Dále je zde navržena racionalizace technologie výroby, zvolením obrábění na NC stroji a návrhem nové technologie výroby včetně nástrojů. Závěrečná část pak porovnává a vyhodnocuje provedenou racionalizaci výrobního procesu výroby vnitřních kroužků. cs
dc.description.abstract Subject of my thesis is „Rationalization of Circles Lever of Large Machines“. Thesis deals with appropriate choice of drilling machines and tools for the purpose of production diversion from traditional drilling machines to numerical operated machines. Prolegomenom contents of thesis is machining of precision large parts. In the main body of thesis is described reliability performance of the parts in the machine equipment, analysis of the existing production technology, including analysis of machines and tools. Further there is proposed technology rationalization, by chosing machining on the NC machine and proposal of the new production technology, including tools. Closing part of the thesis compare and evaluate executed rationalization of the production process of the inside circles. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4773017 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Racionalizace cs
dc.subject obrábění cs
dc.subject kroužků cs
dc.subject vahadel cs
dc.subject Rationalization en
dc.subject circles en
dc.subject lever en
dc.subject machines en
dc.title Racionalizace obrábění kroužků vahadel velkostrojů cs
dc.title.alternative Rationalization of Circles Lever of Large Machines en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Matějka, Jiří en
dc.date.accepted 2010-06-08 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 346 - Katedra obrábění a montáže en
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Strojírenská technologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis SAL029_FS_B2341_2303R002_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SAL029_FS_B2341_2303R002_2010.pdf 4.551Mb PDF View/Open
SAL029_FS_B2341_2303R002_2010_zadani.pdf 430.2Kb PDF View/Open
SAL029_FS_B2341_2303R002_2010_priloha.zip 151.6Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics