Show simple item record

dc.contributor.advisorKoukal, Jaroslaven
dc.contributor.authorMaršál, Roberten
dc.date.accessioned2010-09-29T15:53:59Z
dc.date.available2010-09-29T15:53:59Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81412
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractMARŠÁL, R. Návrh technologického postupu svařování parovodu. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou svařování parovodu a návrhu technologického postupu svařování. První část obsahuje studii svařitelnosti uhlíkových ocelí a studii svařování metodou 141 (obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG, TIG). V druhé části bakalářské práce je provedena kvalifikace postupu svařování a navržen technologický postup svařování parovodu, včetně návrhu destruktivních a nedestruktivních zkoušek. Technologický postup svařování je zpracován s ohledem na specifické podmínky parovodu, parní komory kotle č. 10 závodu 4 - Energetika, podniku Arcelor Mittal Ostrava.cs
dc.description.abstractMARŠÁL, R. Proposal of the technological procedure for steam pipeline welding. This bachelor thesis deals with the problems connected with steam pipeline welding and the proposal for welding procedure. The first part contents the study of carbon steel weldability and the study of 141 welding method (wolfram arc welding in WIG, TIG inert gas). The technology procedure of steam pipeline welding, including the destructive and non-destructive test concept, is proposed in the second part of the thesis is well as the classification of welding procedure. The technology procedure of welding is designed with respect to the specific conditions of the steam pipeline, and the steam chamber of boiler No.10 at Plant 4 – Power Plant of Arcelor Mittal Ostrava.en
dc.format.extent17072348 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMARŠÁLcs
dc.subjectNávrhcs
dc.subjecttechnologickéhocs
dc.subjectpostupucs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectparovoducs
dc.subjectMARŠÁLen
dc.subjectProposalen
dc.subjecttechnologicalen
dc.subjectprocedureen
dc.subjectsteamen
dc.subjectpipelineen
dc.subjectweldingen
dc.titleNávrh technologického postupu svařování parovoducs
dc.title.alternativeProposal of the Technological Procedure for Steam Pipeline Weldingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSondel, Martinen
dc.date.accepted2010-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisMAR923_FS_B2341_2303R002_70_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record