Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorProske, Zbyněken
dc.contributor.authorChalcař, Janen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:03:28Z
dc.date.available2010-09-29T16:03:28Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81582
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v městské památkové zóně, na nároží ulic Zámecká a Dlouhá v centru města Ostravy. Objekt bude spojovat funkce obchodu a administrativní činnosti integrované s funkcí bydlení. Bakalářská práce je vypracována dle podmínek funkčního využití vycházejícího z platné územně plánovací dokumentace. Teoretická část je zaměřena na problematiku polyfunkčních domů z hlediska historie, využití v současnosti a hlavních zásad obecného řešení. Celý návrh je pojat koncepčně s možným výhledem do budoucnosti, včetně začlenění do okolní zástavby.cs
dc.description.abstractThe subject of this bachelor work is to design a multifunctional building in an urban area, at the corner of Zamecka Street and Dlouha street in the center of Ostrava. The building will combine the functions of business and administrative activities integrated with the functions of housing. Bachelor's thesis is prepared under conditions of functional recovery based on valid planning documentation. The theoretical part is focused on multifunctional buildings in terms of history, use today and the main principles of general solutions. The whole design is conceived conceptually possible with a view to the future, including integration to old buildings.en
dc.format32, [5] l. : il. + 17 příl.cs
dc.format.extent2273223 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúzemní pláncs
dc.subjectobčanská vybavenostcs
dc.subjectprodejní prostorycs
dc.subjectmezonetový bytcs
dc.subjectpolyfunkční důmcs
dc.subjectadministrativacs
dc.subjectduplexen
dc.subjectofficeen
dc.subjectshopsen
dc.subjectcivic amenitiesen
dc.subjectmaster planen
dc.subjectmultifunctional buildingen
dc.titleMoravská Ostrava - návrh zástavby v proluce polyfunkčním domem, objekt nároží ulic Zámecká x Dlouhács
dc.title.alternativeMoravska Ostrava - design a multifunctional building in proluce Zamecka x Dlouhaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000522cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department222 - Katedra městského inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisCHA188_FAST_B3607_3647R018_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam