Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVlček, Pavelen
dc.contributor.authorSluková, Martinaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:03:47Z
dc.date.available2010-09-29T16:03:47Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81588
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce řeší výstavbu bytového domu v okrajové části Uherského Hradiště na dosud nezastavěném pozemku č.35/2, jehož majitelem je město Uherské Hradiště. Bytový dům je navržen jako celoplošně podsklepený, třípodlažní objekt se sedlovou střechou, pro 6 až 8 rodin. V suterénu jsou navrženy společné prostory a sklepní kóje k jednotlivým bytovým jednotkám. V každém ze tří nadzemních podlaží se nacházejí dva stejně navržené byty o velikosti 75 m². Jsou řešeny jako dvoupokojové. K bytům ve druhém a třetím podlaží náleží balkon. Podkroví je zatím neobydlené. V případě zájmu o zabydlení podkrovních prostor je možná varianta jednoho nebo dvou bytů. Je třeba provést veškeré dokončovací práce. V rámci řešeného projektu byly vypracovány stavební výkresy a část technologická v souladu s platnými normami.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with house bulding in the suburban area of Uherské Hradiště on the undeveloped property num. 35/2, owned by the town of Uherské Hradiště. The apartment dwelling house is designed as a three-storey, full-area basement building with a saddle roof for 6 to 8 families. Every accommodation unit has its own basement and circulating area designed in the basement floor. On each of the three above-the-ground storeys there are two identically designed flats of 75-square metres. All of them are designed as two-room apartments. Accommodation units situated on the second and third floor have got a balcony. The attic is uninhabited in the meanwhile. In case of being interested in inhabiting the garret there is a possibility of one or two apartments. It is necessary to do all the finishing work. Within the frame of the designed project, all the building drawings and mechanical reconstruction were drown up according to rules in operation.en
dc.format5 sl. : il.cs
dc.format.extent13145939 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectcihelné blokycs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectpodlažícs
dc.subjectstropycs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectflat buildingen
dc.subjectbrick blocken
dc.subjectPorothermen
dc.subjectflooren
dc.subjectroofen
dc.subjectconcreteen
dc.titleTechnologický postup provádění stavebních prací objektu bytového domucs
dc.title.alternativeTechnological progress under construction apartment buildingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000832cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvíen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchPříprava a realizace stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSLU031_FAST_B3607_3607R041_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam