Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVlček, Pavelen
dc.contributor.authorDohnalová, Simonaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:04:23Z
dc.date.available2010-09-29T16:04:23Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81599
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBytové domy jsou objekty sloužící k trvalému užívání. Z tohoto důvodu je nutné, aby tyto objekty byly provedeny konstrukčně správně dle příslušných norem a požadavků výrobců použitých materiálů, čímž je zajištěna jejich bezpečnost a dlouhá životnost. Náplní této práce je provést konstrukční návrh objektu bytového domu a určit správný technologický postup při provádění některých konstrukcí. V první části práce je řešena výkresová dokumentace objektu. V druhé části je popsán správný postup při provádění základových konstrukcí a porovnání variant zastřešení. Dále bylo také potřeba stanovit předpokládanou dobu výstavby a cenu stavby.cs
dc.description.abstractResidential buildings are buildings used for permanent use. For this reason it is necessary that these objects were made structurally correct according to relevant standards and requirements of manufacturers of materials used, ensuring their safety and durability. The content of this work is to design the building and apartment building to determine the correct technological progress on the implementation of certain structures. The first part is solved by drawing an object. The second part describes the correct procedure for the implementation of foundation structures and comparing the options of the roof. Furthermore, it was also necessary to determine the estimated time and cost of building construction.en
dc.format4 sl. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4096152 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzákladové konstrukcecs
dc.subjectvarianty zastřešenícs
dc.subjectfoundation constructionen
dc.subjectroofing optionsen
dc.titleTechnologický postup provádění stavebních prací objektu bytového domucs
dc.title.alternativeTechnological progress under construction apartment buildingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000806cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvíen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchPříprava a realizace stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisDOH085_FAST_B3607_3607R041_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam