Technologický postup provádění stavebních prací objektu bytového domu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81599

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vlček, Pavel en
dc.contributor.author Dohnalová, Simona en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:04:23Z
dc.date.available 2010-09-29T16:04:23Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81599
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Bytové domy jsou objekty sloužící k trvalému užívání. Z tohoto důvodu je nutné, aby tyto objekty byly provedeny konstrukčně správně dle příslušných norem a požadavků výrobců použitých materiálů, čímž je zajištěna jejich bezpečnost a dlouhá životnost. Náplní této práce je provést konstrukční návrh objektu bytového domu a určit správný technologický postup při provádění některých konstrukcí. V první části práce je řešena výkresová dokumentace objektu. V druhé části je popsán správný postup při provádění základových konstrukcí a porovnání variant zastřešení. Dále bylo také potřeba stanovit předpokládanou dobu výstavby a cenu stavby. cs
dc.description.abstract Residential buildings are buildings used for permanent use. For this reason it is necessary that these objects were made structurally correct according to relevant standards and requirements of manufacturers of materials used, ensuring their safety and durability. The content of this work is to design the building and apartment building to determine the correct technological progress on the implementation of certain structures. The first part is solved by drawing an object. The second part describes the correct procedure for the implementation of foundation structures and comparing the options of the roof. Furthermore, it was also necessary to determine the estimated time and cost of building construction. en
dc.format 4 sl. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 4096152 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject základové konstrukce cs
dc.subject varianty zastřešení cs
dc.subject foundation construction en
dc.subject roofing options en
dc.title Technologický postup provádění stavebních prací objektu bytového domu cs
dc.title.alternative Technological progress under construction apartment building en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000806 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 225 - Katedra pozemního stavitelství en
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Příprava a realizace staveb cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis DOH085_FAST_B3607_3607R041_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DOH085_FAST_B3607_3607R041_2010.pdf 3.906Mb PDF View/Open
DOH085_FAST_B3607_3607R041_2010_zadani.pdf 83.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics