Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHurník, Petren
dc.contributor.authorVágnerová, Radkaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:07:24Z
dc.date.available2010-09-29T16:07:24Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81652
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPodstatou bakalářské práce je zpracování dokumentace studie stavby a dokumentace pro provedení stavby, obě tyto dokumentace jsou provedeny pro objekt rodinného domu s provozovnou ve Vsetíně, který je součástí komplexu řadových domů. Část studie stavby, která byla částečně rozpracována v rámci předmětu Ateliérová tvorba I, obsahuje základní návrh stavby, včetně rozboru jejího území. Druhý oddíl práce, tedy dokumentace pro provedení stavby, popisuje pozemek stavby, konstrukční řešení, použité materiály a pracovní postupy tak, aby všechny podklady pro realizaci objektu byly srozumitelné, jednoznačné a zajistily plynulý průběh stavby. Podklady pro realizaci stavby se rozumí zejména technická zpráva a výkresová dokumentace, jež tvoří základ druhé části bakalářské práce.cs
dc.description.abstractThe subject matter of the bachelor´s work is a documentation processing of building study and documentation for building construction, both of these documentations are performed to an object of a family house with an establishment being the part of the complex of split-level houses in the town Vsetín. The part of building study, which was partially elaborated in the frame of the subject Studio Creation I, contains a fundamental structural design inclusive an analysis of its area. The second part of the work, quasi the documentation for the building construction, describes a building parcel, a structural design, used materials and a work procedure so that all details to the execution of the object may be understandable, unambiguous, and may provide a continuous building process. Above all the technical report and the drawing documentation forming the basis of the second part of the bachelor´s work are understood as the details to the building execution.en
dc.format46, [23] l. : il. + 18 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3511559 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrodinný dům s provozovnoucs
dc.subjectřadový důmcs
dc.subjectdokumentace pro provedení stavbycs
dc.subjectfamily house with an establishmenten
dc.subjectsplit-level houseen
dc.subjectdocumentation for building constructionen
dc.titleRodinný dům s provozovnou, Vsetíncs
dc.title.alternativeFamily house with an establishment, Vsetínen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000956cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturyen
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisVAG037_FAST_B3502_3501R011_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam