Rodinný dům s provozovnou, Vsetín

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81652

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hurník, Petr en
dc.contributor.author Vágnerová, Radka en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:07:24Z
dc.date.available 2010-09-29T16:07:24Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81652
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Podstatou bakalářské práce je zpracování dokumentace studie stavby a dokumentace pro provedení stavby, obě tyto dokumentace jsou provedeny pro objekt rodinného domu s provozovnou ve Vsetíně, který je součástí komplexu řadových domů. Část studie stavby, která byla částečně rozpracována v rámci předmětu Ateliérová tvorba I, obsahuje základní návrh stavby, včetně rozboru jejího území. Druhý oddíl práce, tedy dokumentace pro provedení stavby, popisuje pozemek stavby, konstrukční řešení, použité materiály a pracovní postupy tak, aby všechny podklady pro realizaci objektu byly srozumitelné, jednoznačné a zajistily plynulý průběh stavby. Podklady pro realizaci stavby se rozumí zejména technická zpráva a výkresová dokumentace, jež tvoří základ druhé části bakalářské práce. cs
dc.description.abstract The subject matter of the bachelor´s work is a documentation processing of building study and documentation for building construction, both of these documentations are performed to an object of a family house with an establishment being the part of the complex of split-level houses in the town Vsetín. The part of building study, which was partially elaborated in the frame of the subject Studio Creation I, contains a fundamental structural design inclusive an analysis of its area. The second part of the work, quasi the documentation for the building construction, describes a building parcel, a structural design, used materials and a work procedure so that all details to the execution of the object may be understandable, unambiguous, and may provide a continuous building process. Above all the technical report and the drawing documentation forming the basis of the second part of the bachelor´s work are understood as the details to the building execution. en
dc.format 46, [23] l. : il. + 18 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 3511559 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject rodinný dům s provozovnou cs
dc.subject řadový dům cs
dc.subject dokumentace pro provedení stavby cs
dc.subject family house with an establishment en
dc.subject split-level house en
dc.subject documentation for building construction en
dc.title Rodinný dům s provozovnou, Vsetín cs
dc.title.alternative Family house with an establishment, Vsetín en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000956 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2010-05-26 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 226 - Katedra architektury en
dc.thesis.degree-program Architektura a stavitelství cs
dc.thesis.degree-branch Architektura a stavitelství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis VAG037_FAST_B3502_3501R011_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VAG037_FAST_B3502_3501R011_2010.pdf 3.348Mb PDF View/Open
VAG037_FAST_B3502_3501R011_2010_zadani.pdf 613.7Kb PDF View/Open
VAG037_FAST_B3502_3501R011_2010_priloha.pdf 4.541Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics