Návrh technologického postupu bytového domu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81743

Show simple item record


dc.contributor.advisor Fabian, Radek en
dc.contributor.author Otáhalová, Marcela en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:12:38Z
dc.date.available 2010-09-29T16:12:38Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81743
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení novostavby bytového domu. Navrhovaný bytový dům se nachází v městské zástavbě v katastrálním území města Kroměříž. V rámci řešení projektu byla zhotovena stavební část, která zahrnuje jak výkresovou dokumentaci, tak i textovou část dokumentace, jejíž rozsah především tvoří technická zpráva. Práce dále obsahuje technologickou část, kde dílčí součástí je technologický postup provádění stropní konstrukce, dokumentace zařízení staveniště, dále je také uveden položkový rozpočet stavby a časový harmonogram průběhu výstavby. Výsledkem bakalářské práce je projektová dokumentace sloužící pro výstavbu podsklepeného třípodlažního bytového domu s jedenácti bytovými jednotkami různých velikostních kategorií. V navrženém objektu jsou jak bytové prostory, tak i nebytové v rámci suterénu. Řešení projektu poskytuje také bezbariérový přístup do objektu a dvě bezbariérové bytové jednotky určené pro budoucí obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace. Zpracování bakalářské práce bylo provedeno v souladu s platnými normami a předpisy. cs
dc.description.abstract The aim of this Bachelor work is the preparation of project documentation for building permit new construction of Housing unit (apartment building). The proposed housing unit (apartment building) is situated in urban areas in the cadastral area of Kromeriz. The project was made part of the building, which includes the drawings and the text the documentation, which is primarily consists of the technical report. Further the work contains a technology part, in which is the main part sub-technological process of implementation of ceiling construction, documentation equipment of facility, is also listed as itemized construction budget and schedule during the construction. The project documentation is the result of this bachelor work which used for the construction basement threestorey apartment building with eleven residential units of various size categories. The proposed building has residential and commercial units in the basement. The resolution of project also provides free access to the building and two barrier-free housing units for future residents with limited mobility. The processing work was made in accordance with applicable standards and regulations. en
dc.format 12, [1] l. : il. + 2 sl. příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 3770862 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject novostavba bytového domu cs
dc.subject new construction of Housing unit (apartment building) en
dc.title Návrh technologického postupu bytového domu cs
dc.title.alternative Proposal technological process of the apartment building en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000829 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.date.accepted 2010-05-24 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 225 - Katedra pozemního stavitelství en
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Příprava a realizace staveb cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis OTA045_FAST_B3607_3607R041_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
OTA045_FAST_B3607_3607R041_2010.pdf 3.596Mb PDF View/Open
OTA045_FAST_B3607_3607R041_2010_zadani.pdf 4.785Kb PDF View/Open
OTA045_FAST_B3607_3607R041_2010_priloha.rar 4.784Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics