Fyzikální modelování charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci dopadového místa

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81821

Show simple item record


dc.contributor.advisor Michalek, Karel en
dc.contributor.author Sikora, Vojtěch en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:16:58Z
dc.date.available 2010-09-29T16:16:58Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81821
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá možnostmi fyzikálního modelování charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci dopadového místa. V této práci jsou také diskutovány možnosti studia chování ocelové lázně v mezipánvi pomocí numerických a fyzikálních metod modelování, následně jsou popisovány i možnosti ověřování těchto modelů prostřednictvím provozních experimentů. V průběhu diplomové práce byly po teoretickém a literárním rozboru týkajícího se problematiky proudění oceli v mezipánvi provedeny experimenty, jejichž cílem bylo posouzení charakteru proudění oceli v mezipánvi s využitím tří modifikací přepážky typu baffle v rámci čtyř režimů doplňování. Experimenty byly prováděny na fyzikálním modelu asymetrické pětiproudé mezipánve zkonstruované v geometrickém měřítku 1:4 pomocí metody trvalé změny koncentrace, jejichž výsledkem byly F-křivky. Na závěr jsou posuzovány a diskutovány výsledky získané studiem F-křivek v několika vybraných časových okamžicích. Na základě získaných informací, poskytnutých jednotlivými experimenty, je poté doporučena nejvhodnější varianta. cs
dc.description.abstract This thesis deals with physical modelling possibilities of steel flow characteristics, when the impact area is modified. In the thesis there are discussed possibilities of studying liquid steel behaviour in tundish with using numerical and physical modelling methods. Next part is devoted to the verifying these models via steelplant experiments. During working on this thesis, after the theoretical and literary analysis of steel flow in tundish problematics, were realized several experiments. The aim of these experiments was character of the steel flow assessment with using three types of flow modifiers – baffles and four refilling regimes. The experiments were performed in water model of five-strand asymmetrical tundish constructed in a 1:4 geometric scale. The method of permanent concentration change was used and the F-curves were obtained. In the end there are discussed results from studying the F-curves in chosen time moments. On the basis of obtained information from each experiment there is recommended the best variant. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2618172 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject modifikátory proudění cs
dc.subject mezipánev cs
dc.subject proudění oceli cs
dc.subject fyzikální modelování cs
dc.subject bezrozměrová koncentrace cs
dc.subject baffle cs
dc.subject režim doplňování cs
dc.subject dimensionless concentration en
dc.subject refilling regime en
dc.subject baffle en
dc.subject tundish en
dc.subject steel flow en
dc.subject flow modifiers en
dc.subject physical modelling en
dc.title Fyzikální modelování charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci dopadového místa cs
dc.title.alternative Physical Modelling of Steel Flow Characteristics in Tundish at Modification of Impact Place en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Hudzieczek, Zbyněk en
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 618 - Katedra metalurgie en
dc.contributor.consultant Gryc, Karel en
dc.thesis.degree-program Metalurgické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technologie výroby kovů cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis SIK163_FMMI_N2109_2109T035_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SIK163_FMMI_N2109_2109T035_2010.pdf 2.496Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics