Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMichalek, Karelen
dc.contributor.authorSikora, Vojtěchen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:16:58Z
dc.date.available2010-09-29T16:16:58Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81821
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možnostmi fyzikálního modelování charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci dopadového místa. V této práci jsou také diskutovány možnosti studia chování ocelové lázně v mezipánvi pomocí numerických a fyzikálních metod modelování, následně jsou popisovány i možnosti ověřování těchto modelů prostřednictvím provozních experimentů. V průběhu diplomové práce byly po teoretickém a literárním rozboru týkajícího se problematiky proudění oceli v mezipánvi provedeny experimenty, jejichž cílem bylo posouzení charakteru proudění oceli v mezipánvi s využitím tří modifikací přepážky typu baffle v rámci čtyř režimů doplňování. Experimenty byly prováděny na fyzikálním modelu asymetrické pětiproudé mezipánve zkonstruované v geometrickém měřítku 1:4 pomocí metody trvalé změny koncentrace, jejichž výsledkem byly F-křivky. Na závěr jsou posuzovány a diskutovány výsledky získané studiem F-křivek v několika vybraných časových okamžicích. Na základě získaných informací, poskytnutých jednotlivými experimenty, je poté doporučena nejvhodnější varianta.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with physical modelling possibilities of steel flow characteristics, when the impact area is modified. In the thesis there are discussed possibilities of studying liquid steel behaviour in tundish with using numerical and physical modelling methods. Next part is devoted to the verifying these models via steelplant experiments. During working on this thesis, after the theoretical and literary analysis of steel flow in tundish problematics, were realized several experiments. The aim of these experiments was character of the steel flow assessment with using three types of flow modifiers – baffles and four refilling regimes. The experiments were performed in water model of five-strand asymmetrical tundish constructed in a 1:4 geometric scale. The method of permanent concentration change was used and the F-curves were obtained. In the end there are discussed results from studying the F-curves in chosen time moments. On the basis of obtained information from each experiment there is recommended the best variant.en
dc.format.extent2618172 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezrozměrová koncentracecs
dc.subjectmezipánevcs
dc.subjectproudění ocelics
dc.subjectmodifikátory prouděnícs
dc.subjectbafflecs
dc.subjectfyzikální modelovánícs
dc.subjectrežim doplňovánícs
dc.subjectdimensionless concentrationen
dc.subjectrefilling regimeen
dc.subjectbaffleen
dc.subjectphysical modellingen
dc.subjectflow modifiersen
dc.subjectsteel flowen
dc.subjecttundishen
dc.titleFyzikální modelování charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci dopadového místacs
dc.title.alternativePhysical Modelling of Steel Flow Characteristics in Tundish at Modification of Impact Placeen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHudzieczek, Zbyněken
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgieen
dc.contributor.consultantGryc, Karelen
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie výroby kovůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSIK163_FMMI_N2109_2109T035_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam