Absorpce oxidu uhličitého

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81828

Show simple item record


dc.contributor.advisor Obalová, Lucie en
dc.contributor.author Galla, Lukáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:17:20Z
dc.date.available 2010-09-29T16:17:20Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81828
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá absorpcí CO2 v koloně s výplní. Cílem práce byl návrh laboratorních úloh vhodných pro využití ve výuce procesního inženýrství. V rámci práce byl proveden provozní výpočet protiproudého absorbéru pro absorpci CO2 do H2O a 0,5 M roztoku NaOH na různých typech výplní. Dále byl proveden výpočet tlakové ztráty při toku plynu vrstvou výplně o různých výškách (0,57 m a 0,77 m). V rámci experimentální části byla proměřena protiproudá absorpce CO2 do vody v koloně s výplní Raschigových kroužků v závislost na průtoku plynu a kapaliny. Pro dané dělení byla stanovena minimální spotřeba rozpouštědla a určen počet rovnovážných pater. V uspořádání absorpce s recyklem kapaliny byla změřena rovnováha CO2 - H2O. Experimentálně získaná data byla porovnávána s provozním výpočtem a tabelovanými rovnovážnými daty. cs
dc.description.abstract The thesis concerns with absorption of carbon dioxide in packed absorption column. It´s focused on laboratory exercise design suitable for usage in process engineering laboratory course. In terms of thesis, operating calculation of counterflow absorber for CO2 absorption to water and 0,5 M NaOH solution for different packing was implemented. Calculation of pressure drop for gas flow through packing layer with various high (0,57 m and 0,77 m) was done. In experimental part, the counterflow absorption of carbon dioxide to water in column with Rasching rings in a dependence on flow of gas and liquid was measured. Minimal solvent consumption and number of equilibrium trays was determined. Gas-liquid equilibrium CO2 - H2O was measured in absorption setting with liquid recycle. Experimental data was confronted with operating calculation and tabulated equilibrium data. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4639860 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Absorpce cs
dc.subject Rovnováha CO2 – H2O cs
dc.subject Rovnováha CO2 – NaOH cs
dc.subject McCabe – Thiele cs
dc.subject Kolona s výplní. cs
dc.subject Absorption en
dc.subject Equilibrium CO2 - H2O en
dc.subject Equilibrium CO2 – NaOH en
dc.subject McCabe – Thiele en
dc.subject Packed column. en
dc.title Absorpce oxidu uhličitého cs
dc.title.alternative Absorption of carbon dioxide en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Večeř, Marek en
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů en
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Chemické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis GAL132_FMMI_N3909_2807T004_2010 en

Files in this item

Files Size Format View
GAL132_FMMI_N3909_2807T004_2010.pdf 4.424Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics