Analýza jílových minerálů s vysokým obsahem interkalovaných prvků metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81860

Show simple item record


dc.contributor.advisor Tomášek, Vladimír en
dc.contributor.author Zdrálková, Jana en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:18:57Z
dc.date.available 2010-09-29T16:18:57Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81860
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vývojem metody pro přesné stanovení stříbra v jílových minerálech (vermikulit a montmorillonit) interkalovaných stříbrem metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie. Vzhledem k nedostupnosti referenčních materiálů jílových minerálů s vysokým obsahem Ag musely být připraveny vlastní referenční materiály. Byla použita metoda tavenin vzorků s tetraboritanem litným. Pomocí těchto referenčních materiálů byly sestrojeny dva kalibrační modely pro XRFS, které vykazovaly lineární průběh. Poté byly pomocí nových kalibračních modelů proměřeny reálné vzorky interkalované stříbrem a bylo zjištěno, že nově vytvořené metody jsou vhodné pro stanovení stříbra ve vzorcích. cs
dc.description.abstract This diploma thesis deals with development of method for precious determination of silver content in clay minerals (vermiculite, montmorillonite) intercalated with silver. To analyze all prepared samples was used x-ray fluorescence spectrometry. Due to the unavailability reference materials of clay minerals with a high silver content were prepared by their own highly homogenous reference materials. Method was used to melt the samples with di-lithium tetraborate. With those of reference materials were constructed two calibration models for XRFS. Using the new calibration models were measured real samples intercalated with silver and was demonstrated, that newly created methods for determination of silver are suitable for determination of silver content in samples. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2087020 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject jílové minerály cs
dc.subject vermikulit cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject rentgenová fluorescenční spektrometrie cs
dc.subject stříbro cs
dc.subject referenční materiály cs
dc.subject kalibrace cs
dc.subject clay minerals en
dc.subject vermiculite en
dc.subject montmorillonite en
dc.subject x-ray fluorescence spectrometry en
dc.subject silver en
dc.subject reference materials en
dc.subject calibration en
dc.title Analýza jílových minerálů s vysokým obsahem interkalovaných prvků metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie cs
dc.title.alternative Analysis of clay minerals with high content of intercaled elements by X-ray fluorescence spectrometry en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Neuwirthová, Lucie en
dc.date.accepted 2010-05-27 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu en
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis ZDR063_FMMI_N3909_3911T008_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ZDR063_FMMI_N3909_3911T008_2010.pdf 1.990Mb PDF View/Open
ZDR063_FMMI_N3909_3911T008_2010_zadani.pdf 104.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics