Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTomášek, Vladimíren
dc.contributor.authorZdrálková, Janaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:18:57Z
dc.date.available2010-09-29T16:18:57Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81860
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem metody pro přesné stanovení stříbra v jílových minerálech (vermikulit a montmorillonit) interkalovaných stříbrem metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie. Vzhledem k nedostupnosti referenčních materiálů jílových minerálů s vysokým obsahem Ag musely být připraveny vlastní referenční materiály. Byla použita metoda tavenin vzorků s tetraboritanem litným. Pomocí těchto referenčních materiálů byly sestrojeny dva kalibrační modely pro XRFS, které vykazovaly lineární průběh. Poté byly pomocí nových kalibračních modelů proměřeny reálné vzorky interkalované stříbrem a bylo zjištěno, že nově vytvořené metody jsou vhodné pro stanovení stříbra ve vzorcích.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with development of method for precious determination of silver content in clay minerals (vermiculite, montmorillonite) intercalated with silver. To analyze all prepared samples was used x-ray fluorescence spectrometry. Due to the unavailability reference materials of clay minerals with a high silver content were prepared by their own highly homogenous reference materials. Method was used to melt the samples with di-lithium tetraborate. With those of reference materials were constructed two calibration models for XRFS. Using the new calibration models were measured real samples intercalated with silver and was demonstrated, that newly created methods for determination of silver are suitable for determination of silver content in samples.en
dc.format.extent2087020 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjílové minerálycs
dc.subjectvermikulitcs
dc.subjectmontmorillonitcs
dc.subjectrentgenová fluorescenční spektrometriecs
dc.subjectstříbrocs
dc.subjectreferenční materiálycs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectclay mineralsen
dc.subjectvermiculiteen
dc.subjectmontmorilloniteen
dc.subjectx-ray fluorescence spectrometryen
dc.subjectsilveren
dc.subjectreference materialsen
dc.subjectcalibrationen
dc.titleAnalýza jílových minerálů s vysokým obsahem interkalovaných prvků metodou rentgenové fluorescenční spektrometriecs
dc.title.alternativeAnalysis of clay minerals with high content of intercaled elements by X-ray fluorescence spectrometryen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNeuwirthová, Lucieen
dc.date.accepted2010-05-27en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiáluen
dc.thesis.degree-programProcesní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchChemické a fyzikální metody zkoušení materiálucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisZDR063_FMMI_N3909_3911T008_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam