Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrausová, Emilieen
dc.contributor.authorŠimkovičová, Lucieen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:19:32Z
dc.date.available2010-09-29T16:19:32Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81871
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce byla analýza hospodaření obchodní jednotky za období 2004-2008 a na základě průzkumu zjistit, zda je toto hospodaření efektivní či nikoliv. Součástí textu je úvod do zvolené problematiky. První kapitola byla věnována objasnění obchodní činnosti prodejní jednotky a charakteristice nabízeného zboží. V další části byly charakterizovány faktory ovlivňující hospodaření obchodní jednotky. Závěrečná kapitola byla průzkumem efektivnosti z účetních výkazů za pomocí finančních analýz, výpočtů poměrových ukazatelů a SWOT analýzy. Výsledky provedeného průzkumu dávají informace o efektivním hospodaření prodejny. Tento závěr je vyvozen z návratnosti nákladů na prodané zboží prostřednictvím tržeb. Pro zvýšení stupně efektivnosti bylo prodejní jednotce doporučeno odstranění skrytých rezerv podniku.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to analyze the management of business units for the period 2004-2008 and based on a survey to determine whether this management is effective or not. Part of the text is an introduction to selected issues. The first chapter was devoted to clarifying business unit sales and the characteristics of the goods offered. In the next section we define the factors affecting the management of business units. The final chapter of the exploration efficiency of the financial statements using financial analysis, calculation of financial ratios and SWOT analysis. The results of the studies give information about the effective management of the store. This conclusion is derived from the recovery of costs of goods sold through sales. To increase the degree of effectiveness was selling the unit recommended the removal of hidden reserves of the company.en
dc.format.extent1870620 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectefektivnostcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectnákladycs
dc.subjecttržbycs
dc.subjectskryté rezervycs
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectcosten
dc.subjectrevenueen
dc.subjecthidden reservesen
dc.titleEfektivnost obchodní činnosti místně odloučené prodejní jednotky zahraničního výrobce - dodavatele obchodované komoditycs
dc.title.alternativeBusiness Activity Effectiveness of Detached Unit of Foreign Producer – Supplier of Marketed Commodityen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMeca, Břetislaven
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSIM344_FMMI_N3922_6208T123_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam