Efektivnost obchodní činnosti místně odloučené prodejní jednotky zahraničního výrobce - dodavatele obchodované komodity

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81871

Show simple item record


dc.contributor.advisor Krausová, Emilie en
dc.contributor.author Šimkovičová, Lucie en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:19:32Z
dc.date.available 2010-09-29T16:19:32Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81871
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem diplomové práce byla analýza hospodaření obchodní jednotky za období 2004-2008 a na základě průzkumu zjistit, zda je toto hospodaření efektivní či nikoliv. Součástí textu je úvod do zvolené problematiky. První kapitola byla věnována objasnění obchodní činnosti prodejní jednotky a charakteristice nabízeného zboží. V další části byly charakterizovány faktory ovlivňující hospodaření obchodní jednotky. Závěrečná kapitola byla průzkumem efektivnosti z účetních výkazů za pomocí finančních analýz, výpočtů poměrových ukazatelů a SWOT analýzy. Výsledky provedeného průzkumu dávají informace o efektivním hospodaření prodejny. Tento závěr je vyvozen z návratnosti nákladů na prodané zboží prostřednictvím tržeb. Pro zvýšení stupně efektivnosti bylo prodejní jednotce doporučeno odstranění skrytých rezerv podniku. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis was to analyze the management of business units for the period 2004-2008 and based on a survey to determine whether this management is effective or not. Part of the text is an introduction to selected issues. The first chapter was devoted to clarifying business unit sales and the characteristics of the goods offered. In the next section we define the factors affecting the management of business units. The final chapter of the exploration efficiency of the financial statements using financial analysis, calculation of financial ratios and SWOT analysis. The results of the studies give information about the effective management of the store. This conclusion is derived from the recovery of costs of goods sold through sales. To increase the degree of effectiveness was selling the unit recommended the removal of hidden reserves of the company. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1870620 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject náklady cs
dc.subject tržby cs
dc.subject skryté rezervy cs
dc.subject efficiency en
dc.subject financial analysis en
dc.subject cost en
dc.subject revenue en
dc.subject hidden reserves en
dc.title Efektivnost obchodní činnosti místně odloučené prodejní jednotky zahraničního výrobce - dodavatele obchodované komodity cs
dc.title.alternative Business Activity Effectiveness of Detached Unit of Foreign Producer – Supplier of Marketed Commodity en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Meca, Břetislav en
dc.date.accepted 2010-05-26 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a management v průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis SIM344_FMMI_N3922_6208T123_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SIM344_FMMI_N3922_6208T123_2010.pdf 1.783Mb PDF View/Open
SIM344_FMMI_N3922_6208T123_2010_zadani.pdf 61.62Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics