Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMazancová, Evaen
dc.contributor.authorKrajčo, Mareken
dc.date.accessioned2010-09-29T16:22:20Z
dc.date.available2010-09-29T16:22:20Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81923
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractAbstrakt Předložená práce, jakožto součást komplexní studie, se snaží poskytnout informace o mikročistotě ocelí, které byly odlévány do kruhových sochorů o průměru 130 mm s technologií otevřeného odlévání, ale také i s technologií chráněného lití mezi krystalizátorem a mezipánví. Ověřovány byly zejména oceli se zaručeným obsahem hliníku. Tyto oceli vykazují problematické odlévání (zarůstání výlevek, tvorba mušlí atp.). Získané poznatky by mohly přispět k odstranění překážek.cs
dc.description.abstractAbstract Presented work, being part of complex study, is trying to give information about steels micro cleanness that were cast into the round billets of the 13 mm in diameter using both the opened casting technology and the protected casting technology between crystallizer and tundish. Especially, the steels with guaranteed aluminium content were studied. Those steels represent problematic casting (eg. nozzle encrusting). The obtained piece of knowledge could lead to obstacle elimination.en
dc.format.extent4412001 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttechnologie otevřeného litícs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjecttechnologie chráněného litícs
dc.subjectopened casting technologyen
dc.subjectprotected casting technologyen
dc.subjectinclusionsen
dc.titleAnalýza mikročistoty ocelí pocházející z technologie otevřeného chráněného odlévánícs
dc.title.alternativeSteels Microcleanness Analysis Obtained Using Opened Protected Casting Technologyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePetrišáková, Pavlaen
dc.date.accepted2010-05-27en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnické materiálycs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKRA620_FMMI_N3923_3911T030_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam