Analýza mikročistoty ocelí pocházející z technologie otevřeného chráněného odlévání

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81923

Show simple item record


dc.contributor.advisor Mazancová, Eva en
dc.contributor.author Krajčo, Marek en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:22:20Z
dc.date.available 2010-09-29T16:22:20Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81923
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Abstrakt Předložená práce, jakožto součást komplexní studie, se snaží poskytnout informace o mikročistotě ocelí, které byly odlévány do kruhových sochorů o průměru 130 mm s technologií otevřeného odlévání, ale také i s technologií chráněného lití mezi krystalizátorem a mezipánví. Ověřovány byly zejména oceli se zaručeným obsahem hliníku. Tyto oceli vykazují problematické odlévání (zarůstání výlevek, tvorba mušlí atp.). Získané poznatky by mohly přispět k odstranění překážek. cs
dc.description.abstract Abstract Presented work, being part of complex study, is trying to give information about steels micro cleanness that were cast into the round billets of the 13 mm in diameter using both the opened casting technology and the protected casting technology between crystallizer and tundish. Especially, the steels with guaranteed aluminium content were studied. Those steels represent problematic casting (eg. nozzle encrusting). The obtained piece of knowledge could lead to obstacle elimination. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4412001 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject technologie otevřeného lití cs
dc.subject technologie chráněného lití cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject inclusions en
dc.subject opened casting technology en
dc.subject protected casting technology en
dc.title Analýza mikročistoty ocelí pocházející z technologie otevřeného chráněného odlévání cs
dc.title.alternative Steels Microcleanness Analysis Obtained Using Opened Protected Casting Technology en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Petrišáková, Pavla en
dc.date.accepted 2010-05-27 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 636 - Katedra materiálového inženýrství en
dc.thesis.degree-program Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technické materiály cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis KRA620_FMMI_N3923_3911T030_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KRA620_FMMI_N3923_3911T030_2010.pdf 4.207Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics