Rektifikace binární směsi etanol - voda

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81945

Show simple item record


dc.contributor.advisor Večeř, Marek en
dc.contributor.author Korpas, Jakub en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:23:31Z
dc.date.available 2010-09-29T16:23:31Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81945
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V této diplomové práci je řešena problematika dělení binární směsi metodou vsádkové rektifikace. Práce byla provedena na modelové aparatuře, která je součástí nové laboratoře procesního inženýrství na VŠB-TU Ostrava. V rámci teoretické části jsou shrnuty základní pojmy týkající se destilačních zařízení, fázových rovnovah a metod řešení destilačních kolon. V další části je popis laboratorní aparatury a provedených experimentálních měření. Byla prověřována dělící účinnost kolony, tepelné ztráty a dynamika vsádkového procesu. Výsledky experimentu ukázaly, že tyto tři okruhy lze dostupnými prostředky uspokojivě popsat. Zmíněné problémy jsou proto vhodné jako témata pro modelové úlohy pro posluchače předmětu Laboratoř procesního inženýrství I a II. cs
dc.description.abstract Problems of batch distillation of binary mixture are studied in this thesis. All experiments were carried out on new model apparatus, which is part of newly founded laboratory of process engineering at VSB- Technical University of Ostrava. Basic concepts of phase equilibrium, distillations apparatuses, and graphical method for binary distillation are summarized in theoretical part. Description of laboratory apparatus and carried experiments is held on next paragraph. Three topics, Separation efficiency of distillation column, Heat losses of apparatus and Dynamics of batch distillation process, was recognized as sufficiently describable and thus suitable as model problems for students of Laboratory of process engineering I and II. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3407620 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Vsádková destilace cs
dc.subject fázová rovnováha cs
dc.subject binární směs etanol – voda cs
dc.subject McCabe-Thiele metoda cs
dc.subject Batch distillation en
dc.subject phase equilibrium en
dc.subject binary mixture ethanol – water en
dc.subject McCabe-Thiele method en
dc.title Rektifikace binární směsi etanol - voda cs
dc.title.alternative Rectification of binary mixture ethanol - water en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Smutná, Kateřina en
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů en
dc.contributor.consultant Obalová, Lucie en
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Chemické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis KOR259_FMMI_N3909_2807T004_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOR259_FMMI_N3909_2807T004_2010.pdf 3.249Mb PDF View/Open
KOR259_FMMI_N3909_2807T004_2010_zadani.pdf 226.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics