Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVečeř, Mareken
dc.contributor.authorKorpas, Jakuben
dc.date.accessioned2010-09-29T16:23:31Z
dc.date.available2010-09-29T16:23:31Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81945
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV této diplomové práci je řešena problematika dělení binární směsi metodou vsádkové rektifikace. Práce byla provedena na modelové aparatuře, která je součástí nové laboratoře procesního inženýrství na VŠB-TU Ostrava. V rámci teoretické části jsou shrnuty základní pojmy týkající se destilačních zařízení, fázových rovnovah a metod řešení destilačních kolon. V další části je popis laboratorní aparatury a provedených experimentálních měření. Byla prověřována dělící účinnost kolony, tepelné ztráty a dynamika vsádkového procesu. Výsledky experimentu ukázaly, že tyto tři okruhy lze dostupnými prostředky uspokojivě popsat. Zmíněné problémy jsou proto vhodné jako témata pro modelové úlohy pro posluchače předmětu Laboratoř procesního inženýrství I a II.cs
dc.description.abstractProblems of batch distillation of binary mixture are studied in this thesis. All experiments were carried out on new model apparatus, which is part of newly founded laboratory of process engineering at VSB- Technical University of Ostrava. Basic concepts of phase equilibrium, distillations apparatuses, and graphical method for binary distillation are summarized in theoretical part. Description of laboratory apparatus and carried experiments is held on next paragraph. Three topics, Separation efficiency of distillation column, Heat losses of apparatus and Dynamics of batch distillation process, was recognized as sufficiently describable and thus suitable as model problems for students of Laboratory of process engineering I and II.en
dc.format.extent3407620 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVsádková destilacecs
dc.subjectfázová rovnováhacs
dc.subjectbinární směs etanol – vodacs
dc.subjectMcCabe-Thiele metodacs
dc.subjectBatch distillationen
dc.subjectphase equilibriumen
dc.subjectbinary mixture ethanol – wateren
dc.subjectMcCabe-Thiele methoden
dc.titleRektifikace binární směsi etanol - vodacs
dc.title.alternativeRectification of binary mixture ethanol - wateren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSmutná, Kateřinaen
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodůen
dc.contributor.consultantObalová, Lucieen
dc.thesis.degree-programProcesní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchChemické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKOR259_FMMI_N3909_2807T004_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam