Charakterizace kamenů slinných žláz

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81959

Show simple item record


dc.contributor.advisor Seidlerová, Jana en
dc.contributor.author Gryčová, Eva en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:24:16Z
dc.date.available 2010-09-29T16:24:16Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81959
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá studiem morfologie, chemického a fázového složení kamenů slinných žláz – sialolitů. Ke studiu byl použitý skenovací elektronový mikroskop (SEM), infračervená spektroskopie, diferenciální termická analýza a rentgenová difrakční analýza. Bylo zjištěno, že celý soubor vzorků má obdobné chemické složení obsahující C, O, Ca, P, S. Všechny vzorky obsahovaly karbonát apatit. Navíc u 75 % vzorků byl dokázán obsah cizorodých prvků jako např. Al, Pb, V, Ni, Pt, Ti, Ag. cs
dc.description.abstract The thesis deals with the study of morphology, chemical and phase composition of salivary gland stones - sialoliths. During the research scanning electron microscope (SEM), infrared spectroscopy, differential thermal analysis and X-ray diffraction analysis were used. It was found that the studied samples have a similar chemical composition containing C, O, Ca, P, S. All samples contained carbonate apatite. Moreover, there was proved a presence of foreign elements such as Al, Pb, Ni, Pt, Ti, Ag in 75% of the samples. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 6242531 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject IČ spektroskopie cs
dc.subject sialolitiáza cs
dc.subject slinné kameny cs
dc.subject slinné žlázy cs
dc.subject SEM cs
dc.subject termální analýza cs
dc.subject rentgenová difrakce cs
dc.subject IR spectroscopy en
dc.subject thermal analysis en
dc.subject SEM en
dc.subject sialolithiasis en
dc.subject X-Ray diffraction en
dc.subject salivary stones en
dc.subject salivary gland en
dc.title Charakterizace kamenů slinných žláz cs
dc.title.alternative Characterization of salivary glands stones en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kukutschová, Jana en
dc.date.accepted 2010-05-27 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu en
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis GRY146_FMMI_N3909_3911T008_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
GRY146_FMMI_N3909_3911T008_2010.pdf 5.953Mb PDF View/Open
GRY146_FMMI_N3909_3911T008_2010_zadani.pdf 794.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics