Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSeidlerová, Janaen
dc.contributor.authorGryčová, Evaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:24:16Z
dc.date.available2010-09-29T16:24:16Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81959
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studiem morfologie, chemického a fázového složení kamenů slinných žláz – sialolitů. Ke studiu byl použitý skenovací elektronový mikroskop (SEM), infračervená spektroskopie, diferenciální termická analýza a rentgenová difrakční analýza. Bylo zjištěno, že celý soubor vzorků má obdobné chemické složení obsahující C, O, Ca, P, S. Všechny vzorky obsahovaly karbonát apatit. Navíc u 75 % vzorků byl dokázán obsah cizorodých prvků jako např. Al, Pb, V, Ni, Pt, Ti, Ag.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the study of morphology, chemical and phase composition of salivary gland stones - sialoliths. During the research scanning electron microscope (SEM), infrared spectroscopy, differential thermal analysis and X-ray diffraction analysis were used. It was found that the studied samples have a similar chemical composition containing C, O, Ca, P, S. All samples contained carbonate apatite. Moreover, there was proved a presence of foreign elements such as Al, Pb, Ni, Pt, Ti, Ag in 75% of the samples.en
dc.format.extent6242531 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectslinné kamenycs
dc.subjectslinné žlázycs
dc.subjectIČ spektroskopiecs
dc.subjectsialolitiázacs
dc.subjecttermální analýzacs
dc.subjectrentgenová difrakcecs
dc.subjectSEMcs
dc.subjectIR spectroscopyen
dc.subjectX-Ray diffractionen
dc.subjectthermal analysisen
dc.subjectSEMen
dc.subjectsialolithiasisen
dc.subjectsalivary glanden
dc.subjectsalivary stonesen
dc.titleCharakterizace kamenů slinných žlázcs
dc.title.alternativeCharacterization of salivary glands stonesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKukutschová, Janaen
dc.date.accepted2010-05-27en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiáluen
dc.thesis.degree-programProcesní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchChemické a fyzikální metody zkoušení materiálucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisGRY146_FMMI_N3909_3911T008_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam