Studium vlivu chemického složení LLG na výskyt bodlin

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81970

Show simple item record


dc.contributor.advisor Elbel, Tomáš en
dc.contributor.author Šenkypl, Martin en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:24:52Z
dc.date.available 2010-09-29T16:24:52Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81970
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Podstatou experimentální části této diplomové práce bylo vyvolat u odlitků z litiny s lupínkovým grafitem bodliny. Samotný výzkum byl prováděn na experimentálních tyčích, které se vyznačovaly různou tloušťkou stěn, různým stupněm průtočnosti a byly formovány do syrových bentonitových směsí s různou vlhkostí a byl sledován obsah spalitelných látek. V tekuté litině, ze které byly tyče odlévány byl měněn obsah hliníku a sledovalo se chemické složení. Po vyhodnocení zkušebních tyčí se zjistilo, že vliv vlhkosti formovací směsi na výskyt bodlin není jednoznačný. V souladu s poznatky z literatury o vlivu Al na výskyt bodlin lze říci, že se ověřilo působení hliníku na vznik bodlin cs
dc.description.abstract Basis of Thesis experimental part was to induce pinole in greay cast iron. Research was done on experimental rods with various side thickness and various delivery value. These rods were formed into wet sand with various moisture while monitoring level of combustible matter. Aluminium content in liquid cast from which were the rods cast have been changed and chemical composition watched. Evaluation of experimental rods showed, that moisture level of forming compound is ambiguous for pinole forming. Influence of Al for pinole forming was confirmed according to literature. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3884853 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Bodlina - Chemické složení - Litina s lupínkovým grafitem - Vliv hliníku cs
dc.subject Pinhole - Chemical Composition - Grey Iron Castings - Influence of Aluminium en
dc.title Studium vlivu chemického složení LLG na výskyt bodlin cs
dc.title.alternative Study of influence of chemical compositions of grey iron castings on pinholes formation en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Čamek, Libor en
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 632 - Katedra slévarenství en
dc.thesis.degree-program Metalurgické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Slévárenské technologie cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis SEN054_FMMI_N2109_2109T033_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SEN054_FMMI_N2109_2109T033_2010.pdf 3.704Mb PDF View/Open
SEN054_FMMI_N2109_2109T033_2010_zadani.pdf 5.139Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics