Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorElbel, Tomášen
dc.contributor.authorŠenkypl, Martinen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:24:52Z
dc.date.available2010-09-29T16:24:52Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81970
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPodstatou experimentální části této diplomové práce bylo vyvolat u odlitků z litiny s lupínkovým grafitem bodliny. Samotný výzkum byl prováděn na experimentálních tyčích, které se vyznačovaly různou tloušťkou stěn, různým stupněm průtočnosti a byly formovány do syrových bentonitových směsí s různou vlhkostí a byl sledován obsah spalitelných látek. V tekuté litině, ze které byly tyče odlévány byl měněn obsah hliníku a sledovalo se chemické složení. Po vyhodnocení zkušebních tyčí se zjistilo, že vliv vlhkosti formovací směsi na výskyt bodlin není jednoznačný. V souladu s poznatky z literatury o vlivu Al na výskyt bodlin lze říci, že se ověřilo působení hliníku na vznik bodlincs
dc.description.abstractBasis of Thesis experimental part was to induce pinole in greay cast iron. Research was done on experimental rods with various side thickness and various delivery value. These rods were formed into wet sand with various moisture while monitoring level of combustible matter. Aluminium content in liquid cast from which were the rods cast have been changed and chemical composition watched. Evaluation of experimental rods showed, that moisture level of forming compound is ambiguous for pinole forming. Influence of Al for pinole forming was confirmed according to literature.en
dc.format.extent3884853 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBodlina - Chemické složení - Litina s lupínkovým grafitem - Vliv hliníkucs
dc.subjectPinhole - Chemical Composition - Grey Iron Castings - Influence of Aluminiumen
dc.titleStudium vlivu chemického složení LLG na výskyt bodlincs
dc.title.alternativeStudy of influence of chemical compositions of grey iron castings on pinholes formationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČamek, Liboren
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department632 - Katedra slévarenstvíen
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchSlévárenské technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSEN054_FMMI_N2109_2109T033_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam