Materiálový design větrné elektrárny W2000SPG

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81998

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vodárek, Vlastimil en
dc.contributor.author Cholasta, Michal en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:26:19Z
dc.date.available 2010-09-29T16:26:19Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81998
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cholasta M.; „Materiálový design větrné elektrárny W2000SPG“; Ostrava: Katedra materiálového inženýrství; Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU, 2010. Bakalářská práce, vedoucí prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. Cílem této bakalářské práce je popsat materiálový design klíčových komponent větrné elektrárny, dosažení jejich požadovaných mechanických vlastností a aplikace povrchových úprav na klíčové komponenty, aby byla zaručena jejich správná funkčnost po celý čas životnosti větrné elektrárny W2000SPG. První část práce je věnována základním pojmům z oblasti větrné energetiky a popisu větrné elektrárny W2000SPG. V dalších částech je pojednáváno o vlastnostech ocelí a litiny použitých k výrobě klíčových komponent a jejich povrchovým úpravám. V experimentální části práce je proveden metalografický a fraktografický rozbor prasklého šroubu ISO4017 M36x310 vyrobeného z oceli 34Cr4. Byl stanoven mechanismus prasknutí šroubu při montáži větrné elektrárny W2000SPG v Janově u Litomyšle. cs
dc.description.abstract Cholasta M.; „Material design of the wind power plant W2000SPG“; Ostrava: Department of Materials Engineering; Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, VŠB-Technical University, 2010. Bachelor`s thesis, Supervisor prof. Ing.Vlastimil Vodárek, CSc. The aim of this thesis is to describe the material design of the key components of the wind turbines, to achieve their desired mechanical properties and applications of corrosion protection on the key components to ensure their reliable service throughout the life time of the wind turbines W2000SPG. The first part is devoted to basic concepts in the field of wind energy and the wind power plant W2000SPG description. The other part deal with properties of steel and cast iron used to manufacture key components and their corrosion protection. The experimental part of the thesis deals with metallographic and fractographic analysis of a failured bolt ISO4017 M36x310 made of the 34Cr4 steel grade. The mechanism of the bolt failure in the assembly of the wind power plant W2000SPG in Janov near Litomyšl is determined. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2689415 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject větrná elektrárna cs
dc.subject tvárná litina cs
dc.subject nízkolegovaná chromová ocel cs
dc.subject antikorozní ochrana cs
dc.subject wind power plant en
dc.subject modular cast iron en
dc.subject low-alloy chromium-bearing steel en
dc.subject corrosion protection en
dc.title Materiálový design větrné elektrárny W2000SPG cs
dc.title.alternative Materials Design of the Wind Power Plant W2000SPG en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Lasek, Stanislav en
dc.date.accepted 2010-06-09 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 636 - Katedra materiálového inženýrství en
dc.thesis.degree-program Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technické materiály cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis CHO219_FMMI_B3923_3911R030_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CHO219_FMMI_B3923_3911R030_2010.pdf 2.564Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics