Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVodárek, Vlastimilen
dc.contributor.authorCholasta, Michalen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:26:19Z
dc.date.available2010-09-29T16:26:19Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81998
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCholasta M.; „Materiálový design větrné elektrárny W2000SPG“; Ostrava: Katedra materiálového inženýrství; Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU, 2010. Bakalářská práce, vedoucí prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. Cílem této bakalářské práce je popsat materiálový design klíčových komponent větrné elektrárny, dosažení jejich požadovaných mechanických vlastností a aplikace povrchových úprav na klíčové komponenty, aby byla zaručena jejich správná funkčnost po celý čas životnosti větrné elektrárny W2000SPG. První část práce je věnována základním pojmům z oblasti větrné energetiky a popisu větrné elektrárny W2000SPG. V dalších částech je pojednáváno o vlastnostech ocelí a litiny použitých k výrobě klíčových komponent a jejich povrchovým úpravám. V experimentální části práce je proveden metalografický a fraktografický rozbor prasklého šroubu ISO4017 M36x310 vyrobeného z oceli 34Cr4. Byl stanoven mechanismus prasknutí šroubu při montáži větrné elektrárny W2000SPG v Janově u Litomyšle.cs
dc.description.abstractCholasta M.; „Material design of the wind power plant W2000SPG“; Ostrava: Department of Materials Engineering; Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, VŠB-Technical University, 2010. Bachelor`s thesis, Supervisor prof. Ing.Vlastimil Vodárek, CSc. The aim of this thesis is to describe the material design of the key components of the wind turbines, to achieve their desired mechanical properties and applications of corrosion protection on the key components to ensure their reliable service throughout the life time of the wind turbines W2000SPG. The first part is devoted to basic concepts in the field of wind energy and the wind power plant W2000SPG description. The other part deal with properties of steel and cast iron used to manufacture key components and their corrosion protection. The experimental part of the thesis deals with metallographic and fractographic analysis of a failured bolt ISO4017 M36x310 made of the 34Cr4 steel grade. The mechanism of the bolt failure in the assembly of the wind power plant W2000SPG in Janov near Litomyšl is determined.en
dc.format.extent2689415 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvětrná elektrárnacs
dc.subjecttvárná litinacs
dc.subjectnízkolegovaná chromová ocelcs
dc.subjectantikorozní ochranacs
dc.subjectwind power planten
dc.subjectmodular cast ironen
dc.subjectlow-alloy chromium-bearing steelen
dc.subjectcorrosion protectionen
dc.titleMateriálový design větrné elektrárny W2000SPGcs
dc.title.alternativeMaterials Design of the Wind Power Plant W2000SPGen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeLasek, Stanislaven
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnické materiálycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisCHO219_FMMI_B3923_3911R030_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam