Finanční plánování podniku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82028

Show simple item record


dc.contributor.advisor Švecová, Eva en
dc.contributor.author Pavlíková, Martina en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:27:52Z
dc.date.available 2010-09-29T16:27:52Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82028
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je popsat cíle a úkoly krátkodobého a dlouhodobého finančního plánování a zhodnotit použití a efektivnost jednotlivých zdrojů financování. Obsahem této práce bude popsat finanční plánování, kde se zabývám úkoly, funkcí a cílem finančního plánování. Dále pak finančním a podnikatelským rizikem, druhem financováním, finanční politikou a finanční kontrolou a auditem. Druhou velkou částí se zabývám zdroji financování jednotlivých podnikových aktivit. Jedná se o zdroje krátkodobého a dlouhodobého finančního investování. Jako třetí část uvedu hodnocení efektivnosti investic. cs
dc.description.abstract Into the bachelor thesis, I would like describe the objectives and tasks of short-and long-term financial planning and to evaluate the use and effectiveness of various funding sources. The content of this thesis will describe the financial planning, which deals with the tasks, functions and purpose of financial planning. Furthermore, financial and business risk, the type of financing, financial policy and financial control and audit. Into the second part I solve the major sources of financing of business activities. It is a source of short-and long-term financial investment. As the third part will bring the evaluation of investment efficiency. en
dc.format 38 l. : il. cs
dc.format.extent 1920093 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject finanční plánování cs
dc.subject zdroje financování cs
dc.subject investiční plánování cs
dc.subject krátkodobé a dlouhodobé financování cs
dc.subject finanční a podnikatelské riziko cs
dc.subject financial planning en
dc.subject sources of financing en
dc.subject investment planning en
dc.subject short-and long-term financing en
dc.subject financial and business risk en
dc.title Finanční plánování podniku cs
dc.title.alternative Financial Planning of Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201001712 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Koudela, Martin en
dc.date.accepted 2010-06-15 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a management v průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis PAV615_FMMI_B3922_6208R123_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PAV615_FMMI_B3922_6208R123_2010.pdf 1.831Mb PDF View/Open
PAV615_FMMI_B3922_6208R123_2010_zadani.pdf 307.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics