Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠvecová, Evaen
dc.contributor.authorPavlíková, Martinaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:27:52Z
dc.date.available2010-09-29T16:27:52Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82028
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je popsat cíle a úkoly krátkodobého a dlouhodobého finančního plánování a zhodnotit použití a efektivnost jednotlivých zdrojů financování. Obsahem této práce bude popsat finanční plánování, kde se zabývám úkoly, funkcí a cílem finančního plánování. Dále pak finančním a podnikatelským rizikem, druhem financováním, finanční politikou a finanční kontrolou a auditem. Druhou velkou částí se zabývám zdroji financování jednotlivých podnikových aktivit. Jedná se o zdroje krátkodobého a dlouhodobého finančního investování. Jako třetí část uvedu hodnocení efektivnosti investic.cs
dc.description.abstractInto the bachelor thesis, I would like describe the objectives and tasks of short-and long-term financial planning and to evaluate the use and effectiveness of various funding sources. The content of this thesis will describe the financial planning, which deals with the tasks, functions and purpose of financial planning. Furthermore, financial and business risk, the type of financing, financial policy and financial control and audit. Into the second part I solve the major sources of financing of business activities. It is a source of short-and long-term financial investment. As the third part will bring the evaluation of investment efficiency.en
dc.format38 l. : il.cs
dc.format.extent1920093 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční plánovánícs
dc.subjectzdroje financovánícs
dc.subjectinvestiční plánovánícs
dc.subjectkrátkodobé a dlouhodobé financovánícs
dc.subjectfinanční a podnikatelské rizikocs
dc.subjectfinancial planningen
dc.subjectsources of financingen
dc.subjectinvestment planningen
dc.subjectshort-and long-term financingen
dc.subjectfinancial and business risken
dc.titleFinanční plánování podnikucs
dc.title.alternativeFinancial Planning of Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001712cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKoudela, Martinen
dc.date.accepted2010-06-15en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPAV615_FMMI_B3922_6208R123_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam