Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKubina, Tomášen
dc.contributor.authorProcházka, Radimen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:28:11Z
dc.date.available2010-09-29T16:28:11Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82034
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředložená závěrečná práce řeší návrh postupu válcování dveřního závěsu v kalibrovaných válcích. Příčný průřez požadovaného vývalku je přepracován do tvaru za tepla. Po určení optimálního celkového součinitele prodloužení a velikosti vstupního polotovaru je vypočten počet úběrů. Dále je navržena kalibrační řada s rozpracováním po jednotlivých kalibrech. Pro každý kalibr je komentován vývoj tvaru provalku s případným doplněním dílčím výpočty. Navržená kalibrace byla realizována a byly pro ní provedeny úspěšné záběhové zkoušky.cs
dc.description.abstractSubmitted a graduated work deals the roll pass design of hinge by grooved rollers. Desired cross-section shape of bar are reworked to shape after heat. After determining the optimal overall coefficient of elongation and the size of the input billet is calculated number of passes. In next step are determined all passes with design of roll groove. For each grove is discussed development of bar shape with the possible addition individual calculations. The proposed roll pass design was carried out and running tests was made successful for it.en
dc.format.extent2964928 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectválcovánícs
dc.subjectKalibrační řadacs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectdveřní závěscs
dc.subjectRoll pass designen
dc.subjecthingeen
dc.subjecthot rollingen
dc.subjectroll grooveen
dc.titleKalibrace dveřního profilu v podmínkách VUHŽ a. s.cs
dc.title.alternativeRoll pass design of hanging stile's shape in conditions of VUHŽ a. s.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVašíček, Vladimíren
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department633 - Katedra tváření materiáluen
dc.contributor.consultantChvostek, Jaromíren
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie tváření a úpravy materiálucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPRO453_FMMI_B2109_2109R034_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam