Kalibrace dveřního profilu v podmínkách VUHŽ a. s.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82034

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kubina, Tomáš en
dc.contributor.author Procházka, Radim en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:28:11Z
dc.date.available 2010-09-29T16:28:11Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82034
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Předložená závěrečná práce řeší návrh postupu válcování dveřního závěsu v kalibrovaných válcích. Příčný průřez požadovaného vývalku je přepracován do tvaru za tepla. Po určení optimálního celkového součinitele prodloužení a velikosti vstupního polotovaru je vypočten počet úběrů. Dále je navržena kalibrační řada s rozpracováním po jednotlivých kalibrech. Pro každý kalibr je komentován vývoj tvaru provalku s případným doplněním dílčím výpočty. Navržená kalibrace byla realizována a byly pro ní provedeny úspěšné záběhové zkoušky. cs
dc.description.abstract Submitted a graduated work deals the roll pass design of hinge by grooved rollers. Desired cross-section shape of bar are reworked to shape after heat. After determining the optimal overall coefficient of elongation and the size of the input billet is calculated number of passes. In next step are determined all passes with design of roll groove. For each grove is discussed development of bar shape with the possible addition individual calculations. The proposed roll pass design was carried out and running tests was made successful for it. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2964928 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject válcování cs
dc.subject kalibrace cs
dc.subject Kalibrační řada cs
dc.subject dveřní závěs cs
dc.subject hot rolling en
dc.subject roll groove en
dc.subject Roll pass design en
dc.subject hinge en
dc.title Kalibrace dveřního profilu v podmínkách VUHŽ a. s. cs
dc.title.alternative Roll pass design of hanging stile's shape in conditions of VUHŽ a. s. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vašíček, Vladimír en
dc.date.accepted 2010-06-08 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 633 - Katedra tváření materiálu en
dc.contributor.consultant Chvostek, Jaromír en
dc.thesis.degree-program Metalurgické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technologie tváření a úpravy materiálu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis PRO453_FMMI_B2109_2109R034_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PRO453_FMMI_B2109_2109R034_2010.pdf 2.827Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics