Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKelblerová, Michaelaen
dc.contributor.authorBačevac, Richarden
dc.date.accessioned2010-09-29T16:29:15Z
dc.date.available2010-09-29T16:29:15Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82053
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractReklamací je z pohledu zákazníka pokládána stížnost na nízkou jakost výrobku. Ke snížení počtu reklamací je nutná analýza příčin každé reklamace. Ta odhalí případné nedostatky v procesech výroby a na základě zavedených nápravných opatření, zabrání vzniku případným reklamacím. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení neshod vedoucí k reklamacím v letech 2008 a 2009 ve společnosti. K této analýze byla využita Paretova analýza, která odhalila tzv. “životně důležité menšiny” příčin neshod. Tyto příčiny jsou popsány a následně k nim navržena nápravná opatření k eliminaci opětovného vzniku neshod. Závěrem jsou navržena další obecná doporučení ke snížení počtu neshod a tím snížení počtu reklamací.cs
dc.description.abstractThe claim is the complaint of poor product quality, by the customer´s point of view. To reduce the count of claims, it is necessary to analyse the causes of each complaint. This analysis reveals the possible insufficiency in the production, it can prevent from the initiation of the contingent claims, by taking the corrective actions. The aim of the bachelor thesis is to evaluate the claims in years 2008 and 2009. For that, the Pareto analysis has been used to define the „vital minority“ of the non-conformity causes. These causes are described and then a corrective actions are proposed to eliminate some further re-occurrence of the non-conformity. At the end the general recommendation are proposed to minimalize the number of non-conformity thereby to lower the number of claims.en
dc.format.extent2275146 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectParetova analýzacs
dc.subjectreklamacecs
dc.subjectneshodacs
dc.subjectpříčinacs
dc.subjectjakost.cs
dc.subjectPareto analysisen
dc.subjectClaimen
dc.subjectNon-conformityen
dc.subjectCauseen
dc.subjectQuality.en
dc.titleAnalýza reklamací s využitím nástrojů řízení jakostics
dc.title.alternativeAnalysis of Claims by Using the Tools of Quality Managementen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeOndriš, Martinen
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostien
dc.contributor.consultantMaloušek, Martinen
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBAC009_FMMI_B3922_3902R041_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam