Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVelička, Mareken
dc.contributor.authorProkopec, Pavelen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:35:17Z
dc.date.available2010-09-29T16:35:17Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82170
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá ztrátami tepla v budovách, příčinami těchto úniků a možnými nápravami k úspoře energií, které na vytápění objektu vynakládáme. V tomto smyslu jsou nejlepší nízkoenergetické budovy, u kterých můžeme dosáhnout za určitých podmínek dobrých výsledků a kterým se práce také částečně věnuje. Praktická část se zabývá přestupem tepla přes stěnu a to v případě s tepelnou izolací a bez ní, a úsporou tepla z hlediska výběru materiálu u oken. Bakalářská práce se zamýšlí nad úsporou energií a tím i k šetrnosti k životnímu prostředí.cs
dc.description.abstractBachelor‘s thesis deals with the heat losses in buildings, causes and possible axle to save energy in process of heating the buildings. In this sense, the best low-energy buildings, which can be achieved under certain conditions, performing well and which work well as part of deals. The practical part deals with the heat transfer through the wall with and without thermal insulation as well as the heat savings depending on the material selection of windows. Bachelor`s thesis the slew of the energy savings and thus the environmental friendliness.en
dc.format.extent1436277 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttepelné ztráty u zdí a okencs
dc.subjecttepelné ztráty nízkoenergetických budovcs
dc.subjectmožnosti snižování tepelných ztrátcs
dc.subjectfosilní paliva používaná k vytápění budovcs
dc.subjectheat lossses in buildingsen
dc.subjectfosil fuels used for heating buildingsen
dc.subjectheat loss from the walls and windowsen
dc.subjectpossibility of reducing heat lossen
dc.titleTepelné ztráty při vytápění budovcs
dc.title.alternativeHeat Losses in the Heating of Buildingsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeDittel, Daviden
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department635 - Katedra tepelné technikyen
dc.contributor.consultantVaculík, Miroslaven
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTepelná technika a životní prostředícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPRO408_FMMI_B2109_3904R020_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam