Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKutáč, Josefen
dc.contributor.authorStřondala, Jaroslaven
dc.date.accessioned2010-09-29T16:35:23Z
dc.date.available2010-09-29T16:35:23Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82172
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV bakalářské práci se zabývám teorií analýzy nákladů, a to konkrétně analýzou nákladů pomocí odchylek. Pro popsání teoretických východisek analýzy nákladů pomocí odchylek je nezbytné pochopení samotného pojmu „náklady“ a jejich členění. Tomu se věnuji v první části své práce. V druhé části se podrobně věnuji jednotlivým krokům analýzy nákladů pomocí odchylek, tedy stanovení standardů, zjištění výsledků, kvantifikaci odchylek, jejich analýze a vyhodnocení. V závěru pak vyslovuji vlastní názor na uvedenou problematiku s návrhem potenciálních dalších možností této analýzy.cs
dc.description.abstractIn my bachelor thesis I dwell on the theory of cost analysis, namely the variance cost analysis. For describing the theoretical base of the variance cost analysis it is necessary to understand the term „costs“ and their classification. I focused on it in the first part of my thesis. In the second part I follow the particular steps of variance cost analysis, it means the assesment of standards, finding the attainments, quantification of variances, analysing of variances and evaluation. In the end I introduce my own opinion of these questions with the proposal of potential next possibilities of this analysis.en
dc.format27 l. : il.cs
dc.format.extent1037854 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvariabilní nákladycs
dc.subjectfixní nákladycs
dc.subjectjednicové nákladycs
dc.subjectrežijní nákladycs
dc.subjectanalýza nákladů pomocí odchylekcs
dc.subjectstandardcs
dc.subjectodchylkacs
dc.subjectcostsen
dc.subjectvariable costsen
dc.subjectfixed costsen
dc.subjectunit costsen
dc.subjectoverhead costsen
dc.subjectvariance cost analysisen
dc.subjectstandarden
dc.subjectvarianceen
dc.titleAnalýza nákladůcs
dc.title.alternativeCost Analysisen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001724cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJanečka, Patriken
dc.date.accepted2010-06-15en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSTR702_FMMI_B3922_6208R123_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam