Analýza nákladů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82172

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kutáč, Josef en
dc.contributor.author Střondala, Jaroslav en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:35:23Z
dc.date.available 2010-09-29T16:35:23Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82172
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám teorií analýzy nákladů, a to konkrétně analýzou nákladů pomocí odchylek. Pro popsání teoretických východisek analýzy nákladů pomocí odchylek je nezbytné pochopení samotného pojmu „náklady“ a jejich členění. Tomu se věnuji v první části své práce. V druhé části se podrobně věnuji jednotlivým krokům analýzy nákladů pomocí odchylek, tedy stanovení standardů, zjištění výsledků, kvantifikaci odchylek, jejich analýze a vyhodnocení. V závěru pak vyslovuji vlastní názor na uvedenou problematiku s návrhem potenciálních dalších možností této analýzy. cs
dc.description.abstract In my bachelor thesis I dwell on the theory of cost analysis, namely the variance cost analysis. For describing the theoretical base of the variance cost analysis it is necessary to understand the term „costs“ and their classification. I focused on it in the first part of my thesis. In the second part I follow the particular steps of variance cost analysis, it means the assesment of standards, finding the attainments, quantification of variances, analysing of variances and evaluation. In the end I introduce my own opinion of these questions with the proposal of potential next possibilities of this analysis. en
dc.format 27 l. : il. cs
dc.format.extent 1037854 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject náklady cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject jednicové náklady cs
dc.subject režijní náklady cs
dc.subject analýza nákladů pomocí odchylek cs
dc.subject standard cs
dc.subject odchylka cs
dc.subject costs en
dc.subject variable costs en
dc.subject fixed costs en
dc.subject unit costs en
dc.subject overhead costs en
dc.subject variance cost analysis en
dc.subject standard en
dc.subject variance en
dc.title Analýza nákladů cs
dc.title.alternative Cost Analysis en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201001724 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Janečka, Patrik en
dc.date.accepted 2010-06-15 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a management v průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis STR702_FMMI_B3922_6208R123_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STR702_FMMI_B3922_6208R123_2010.pdf 1013.Kb PDF View/Open
STR702_FMMI_B3922_6208R123_2010_zadani.pdf 328.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics