Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVáclavík, Vojtěchen
dc.contributor.authorHejduk, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:42:48Z
dc.date.available2010-09-29T16:42:48Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82308
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá návrhem kanalizační sítě v obci Běštín. Alternuje jednotlivé varianty možného řešení odkanalizování dané obce a v návaznosti na výběr nejvhodnějšího scénáře odkanalizování se soustřeďuje na detailnější zpracování vybraného řešení. S ohledem na komplexnost řešení jsou uvažovány rovněž ekonomické aspekty možné samotné realizace kanalizační sítě v obci.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the design sewage networks in the village Běštín. Alternating individual variants of a solution drain system in the village and following the most suitable scenario drain system focuses on the detailed treatment of a selected solution. Given the complexity of the solutions are also considered the economic aspects of possible implementation of the sewerage network alone in the village.en
dc.format81 l. : il. + 3 příl. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent4417334 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkanalizacecs
dc.subjectGIScs
dc.subjectodpadní vodacs
dc.subjectCADcs
dc.subjectkanalizační přípojkacs
dc.subjectWINPLANcs
dc.subjectsewer systemen
dc.subjectGISen
dc.subjectsewerage wateren
dc.subjectCADen
dc.subjectsewer connectionen
dc.subjectWINPLANen
dc.titleNávrh koncepce odkanalizování obce Běštíncs
dc.title.alternativeThe concept of sewer system design in village Běštínen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101157cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeDvorský, Tomášen
dc.date.accepted2010-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie a hospodaření s vodoucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHEJ119_HGF_N2102_2102T006_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam