Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBestová, Ivaen
dc.contributor.authorRoupcová, Kateřinaen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:43:26Z
dc.date.available2010-09-29T16:43:26Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82319
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá preozonizací a jejími vlivy na následné technologické procesy. Teoretická část popisuje vlastnosti a toxicitu ozonu. Další kapitola podává informace o možnostech použití ozonizace v technologii vody a o pokročilých oxidačních metodách. V experimentální části byly pro studium využití ozonizace v technologii vody použity vody přitékající na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze, dále vody na odtoku z ÚČOV a modelové vody obsahující huminové látky. Pro ozonizaci vody byl použit generátor ozonu typu MODULAR HC. Praktická část obsahuje dosažené výsledky a grafickou interpretaci.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with preozonizací and its impact on subsequent technological processes. Theoretical part describes the properties and toxicity of ozone. Following chapter provides information about using ozonization in water technology and advanced oxidation methods. In the experimental part was to study the use of ozone in water technology used in water flowing to the central wastewater treatment plant in Ostrava-Přívoz, the water outflow from the central wastewater treatment plant in Ostrava-Přívoz and model waters containing humic substances were used. Samples were ozonized by MODULAR HC type ozone generator. The practical part includes the results and graphical interpretation.en
dc.format49, [9] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent703421 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectozoncs
dc.subjectozonizacecs
dc.subjectkyslíkcs
dc.subjectperoxid vodíkucs
dc.subjecttechnologie vodycs
dc.subjectčištění odpadních vodcs
dc.subjectúprava vodcs
dc.subjectozoneen
dc.subjectozonizationen
dc.subjectoxygenen
dc.subjecthydrogen peroxideen
dc.subjectwater technologyen
dc.subjectwaste water treatment plantsen
dc.titlePreozonizace - vliv na následné procesy v technologii vody.cs
dc.title.alternativePreozonation - Influence on Subsequent Processes in Water Technology.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101117cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePlachá, Danielaen
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie a hospodaření s vodoucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisROU057_HGF_N2102_2102T006_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam