Preozonizace - vliv na následné procesy v technologii vody.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82319

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bestová, Iva en
dc.contributor.author Roupcová, Kateřina en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:43:26Z
dc.date.available 2010-09-29T16:43:26Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82319
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá preozonizací a jejími vlivy na následné technologické procesy. Teoretická část popisuje vlastnosti a toxicitu ozonu. Další kapitola podává informace o možnostech použití ozonizace v technologii vody a o pokročilých oxidačních metodách. V experimentální části byly pro studium využití ozonizace v technologii vody použity vody přitékající na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze, dále vody na odtoku z ÚČOV a modelové vody obsahující huminové látky. Pro ozonizaci vody byl použit generátor ozonu typu MODULAR HC. Praktická část obsahuje dosažené výsledky a grafickou interpretaci. cs
dc.description.abstract This thesis deals with preozonizací and its impact on subsequent technological processes. Theoretical part describes the properties and toxicity of ozone. Following chapter provides information about using ozonization in water technology and advanced oxidation methods. In the experimental part was to study the use of ozone in water technology used in water flowing to the central wastewater treatment plant in Ostrava-Přívoz, the water outflow from the central wastewater treatment plant in Ostrava-Přívoz and model waters containing humic substances were used. Samples were ozonized by MODULAR HC type ozone generator. The practical part includes the results and graphical interpretation. en
dc.format 49, [9] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 703421 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject ozon cs
dc.subject ozonizace cs
dc.subject kyslík cs
dc.subject peroxid vodíku cs
dc.subject technologie vody cs
dc.subject čištění odpadních vod cs
dc.subject úprava vod cs
dc.subject ozone en
dc.subject ozonization en
dc.subject oxygen en
dc.subject hydrogen peroxide en
dc.subject water technology en
dc.subject waste water treatment plants en
dc.title Preozonizace - vliv na následné procesy v technologii vody. cs
dc.title.alternative Preozonation - Influence on Subsequent Processes in Water Technology. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201101117 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Plachá, Daniela en
dc.date.accepted 2010-06-02 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Technologie a hospodaření s vodou cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis ROU057_HGF_N2102_2102T006_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ROU057_HGF_N2102_2102T006_2010.pdf 686.9Kb PDF View/Open
ROU057_HGF_N2102_2102T006_2010_zadani.pdf 31.77Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics