Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBartoňová, Janaen
dc.contributor.authorČerný, Romanen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:43:53Z
dc.date.available2010-09-29T16:43:53Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82327
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV klimatických podmínkách České republiky je při výstavbě rodinného domu potřeba se zabývat otázkou vytápění. Existuje, celá řada možností jaký způsob vytápění si zvolíme. Některé zdroje tepla mají levný provoz, jiné fungují bezobslužně, další jsou šetrné k životnímu prostředí. Ale jen vytápění tepelným čerpadlem má všechny tyto pozitivní vlastnosti najednou. Vyšší pořizovací investice je kompenzována levným provozem. Návratnost investice do pořízení tepelného čerpadla je 5 až 8 let v porovnání s jinými zdroji tepla. Na rychlost návratnosti investice do pořízení tepelného čerpadla má vliv růst cen elektrické energie a zemního plynu.cs
dc.description.abstractIn climatic conditions Czech republic is at build - up family house need deal with question heating. There has been, quite a number of possibility what way heating elect. Some sources warm have cheap running, other function unmanned, next are thrifty to life environment. But only heating heat pump has all these positive characteristics all of a sudden. Higher acquisition investment is compensated cheap running. Economic return investment in acquisition heat pump is 5 as far as 8 years as compared to by other source warm. On rate economic return investment in acquisition heat pump has influence rise in prices seat power control energy and terrestrial flow.en
dc.format41 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1123825 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectalternativní zdroje vytápěnícs
dc.subjectekonomické zhodnocenícs
dc.subjectalternative sources heatingen
dc.subjecteconomic estimationen
dc.titleAlternativní zdroje vytápění rodinného domu – tepelná čerpadlacs
dc.title.alternativeAlternative Heating Sources for Homes - Heat Pumpsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201002232cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSrnka, Pavelen
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisCER373_HGF_N2102_2102T003_00_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam