Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLapčík, Vladimíren
dc.contributor.authorBřezina, Radeken
dc.date.accessioned2010-09-29T16:48:30Z
dc.date.available2010-09-29T16:48:30Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82406
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractNáplní této diplomové práce je zjištění možností současných a alternativních paliv v automobilové dopravě, jejich využití a dopady na životní prostředí. Současně zjistit jejich dostupnost a možnosti rozšíření v České republice. Práce je rozdělena do částí, které se zabývají potřebou vývoje alternativních paliv, popisuje jednotlivé druhy a zdroje, z kterých je lze získat, dále jejich historií využití v rámci České republiky od počátku automobilizmu do současnosti a porovnává vliv klasických paliv s alternativními pohony a jejich dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel, vzájemně srovnává emise alternativních a klasických pohonů .cs
dc.description.abstractFilling those diploma work is inquest possibility contemporary and alternative fuel at cars transport, their utilize and impact on environment. At the same time find out their availability and possibilities enlargement at the Czech republic. Work is fission to the part, that have with behind-go needs development alternative fuel, describe in singles sorts and sources, from which is it is possible obtain, further their history utilize Czech republic from infancy motorism to the presents and collation influence classical firing with alternativ drive and their impact on environment and health inhabitant, one another juxtaposition issue alternative and conventional drive .en
dc.format82, [13] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3628316 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbiopalivacs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectpolutantcs
dc.subjectemisecs
dc.subjectovzdušícs
dc.subjectochrana životního prostředícs
dc.subjectbiofuelsen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectpolutanten
dc.subjectissueen
dc.subjectatmosphereen
dc.subjectantipollution measuresen
dc.titleAlternativní paliva v automobilové dopravě v České republicecs
dc.title.alternativeAlternative Fuels in Transportation in the Czech Republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000775cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHanslík, Alešen
dc.date.accepted2010-06-11en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBRE170_HGF_N2102_3904T005_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam