Alternativní paliva v automobilové dopravě v České republice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82406

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lapčík, Vladimír en
dc.contributor.author Březina, Radek en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:48:30Z
dc.date.available 2010-09-29T16:48:30Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82406
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Náplní této diplomové práce je zjištění možností současných a alternativních paliv v automobilové dopravě, jejich využití a dopady na životní prostředí. Současně zjistit jejich dostupnost a možnosti rozšíření v České republice. Práce je rozdělena do částí, které se zabývají potřebou vývoje alternativních paliv, popisuje jednotlivé druhy a zdroje, z kterých je lze získat, dále jejich historií využití v rámci České republiky od počátku automobilizmu do současnosti a porovnává vliv klasických paliv s alternativními pohony a jejich dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel, vzájemně srovnává emise alternativních a klasických pohonů . cs
dc.description.abstract Filling those diploma work is inquest possibility contemporary and alternative fuel at cars transport, their utilize and impact on environment. At the same time find out their availability and possibilities enlargement at the Czech republic. Work is fission to the part, that have with behind-go needs development alternative fuel, describe in singles sorts and sources, from which is it is possible obtain, further their history utilize Czech republic from infancy motorism to the presents and collation influence classical firing with alternativ drive and their impact on environment and health inhabitant, one another juxtaposition issue alternative and conventional drive . en
dc.format 82, [13] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 3628316 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject biopaliva cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject polutant cs
dc.subject emise cs
dc.subject ovzduší cs
dc.subject ochrana životního prostředí cs
dc.subject biofuels en
dc.subject environment en
dc.subject polutant en
dc.subject issue en
dc.subject atmosphere en
dc.subject antipollution measures en
dc.title Alternativní paliva v automobilové dopravě v České republice cs
dc.title.alternative Alternative Fuels in Transportation in the Czech Republic en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201000775 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Hanslík, Aleš en
dc.date.accepted 2010-06-11 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální inženýrství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis BRE170_HGF_N2102_3904T005_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BRE170_HGF_N2102_3904T005_2010.pdf 3.460Mb PDF View/Open
BRE170_HGF_N2102_3904T005_2010_zadani.pdf 34.56Kb PDF View/Open
BRE170_HGF_N2102_3904T005_2010_priloha.pdf 2.059Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics