Analýza hospodaření s odpady města Most

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82448

Show simple item record


dc.contributor.advisor Matušková, Simona en
dc.contributor.author Menzlová, Petra en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:50:40Z
dc.date.available 2010-09-29T16:50:40Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82448
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Produkce odpadů je pevně spjata s fungováním naší společnosti. Odpady a veškeré problémy spojené s jejich vznikem a nakládání s nimi jsou ožehavými tématy dnešní doby. Cílem mé diplomové práce je analýza a zhodnocení systému odpadového hospodářství Most. Rozborem nakládání s komunálními odpady stanovím problémy v této oblasti a v závěru diplomové práce navrhnu příslušná opatření a potřebná řešení. cs
dc.description.abstract Production of waste is strongly connected to the function of our society. Waste and all risks associated with creation and waste management are a delicate subject of our time. Analysis and post-implementation review of a Most waste management system are the goal of my graduation theses. I will designate deficiencies ensuing my analysis of communal waste management and I will propose proceeding and necessary measures at the end of my graduation theses. en
dc.format 44, [8] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 516498 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject odpadové hospodářství cs
dc.subject odpady cs
dc.subject komunální odpad cs
dc.subject plán odpadového hospodářství cs
dc.subject separovaný sběr cs
dc.subject produkce cs
dc.subject recyklace cs
dc.subject svoz cs
dc.subject sběrný dvůr cs
dc.subject nakládání cs
dc.subject waste management en
dc.subject wastes en
dc.subject communal waste en
dc.subject plan of the waste management en
dc.subject separation of collection en
dc.subject production en
dc.subject recycling en
dc.subject cartage en
dc.subject collective yard en
dc.subject disposal en
dc.title Analýza hospodaření s odpady města Most cs
dc.title.alternative Waste Management Analysis for the Town of Most en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201002257 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Humhal, Tomáš en
dc.date.accepted 2010-06-03 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.contributor.consultant Ranušová, Lucie en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Komerční inženýrství v oblasti surovin cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis MEN057_HGF_N2102_2102T003_00_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MEN057_HGF_N2102_2102T003_00_2010.pdf 504.3Kb PDF View/Open
MEN057_HGF_N2102_2102T003_00_2010_zadani.pdf 949.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics