Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMatušková, Simonaen
dc.contributor.authorMenzlová, Petraen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:50:40Z
dc.date.available2010-09-29T16:50:40Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82448
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractProdukce odpadů je pevně spjata s fungováním naší společnosti. Odpady a veškeré problémy spojené s jejich vznikem a nakládání s nimi jsou ožehavými tématy dnešní doby. Cílem mé diplomové práce je analýza a zhodnocení systému odpadového hospodářství Most. Rozborem nakládání s komunálními odpady stanovím problémy v této oblasti a v závěru diplomové práce navrhnu příslušná opatření a potřebná řešení.cs
dc.description.abstractProduction of waste is strongly connected to the function of our society. Waste and all risks associated with creation and waste management are a delicate subject of our time. Analysis and post-implementation review of a Most waste management system are the goal of my graduation theses. I will designate deficiencies ensuing my analysis of communal waste management and I will propose proceeding and necessary measures at the end of my graduation theses.en
dc.format44, [8] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent516498 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodpadové hospodářstvícs
dc.subjectodpadycs
dc.subjectkomunální odpadcs
dc.subjectplán odpadového hospodářstvícs
dc.subjectseparovaný sběrcs
dc.subjectprodukcecs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectsvozcs
dc.subjectsběrný dvůrcs
dc.subjectnakládánícs
dc.subjectwaste managementen
dc.subjectwastesen
dc.subjectcommunal wasteen
dc.subjectplan of the waste managementen
dc.subjectseparation of collectionen
dc.subjectproductionen
dc.subjectrecyclingen
dc.subjectcartageen
dc.subjectcollective yarden
dc.subjectdisposalen
dc.titleAnalýza hospodaření s odpady města Mostcs
dc.title.alternativeWaste Management Analysis for the Town of Mosten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201002257cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHumhal, Tomášen
dc.date.accepted2010-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.contributor.consultantRanušová, Lucieen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMEN057_HGF_N2102_2102T003_00_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam