Návrh otvírky, přípravy a dobývání sloje "Natan" v 9. kře závodu Lazy, dolu Karviná.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/82468

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šancer, Jindřich en
dc.contributor.author Kastner, Petr en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:51:42Z
dc.date.available 2010-09-29T16:51:42Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/82468
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám návrhem otvírky, přípravy a dobývání 9. kry sloje č. 463 ,,NATAN“, dolu Karviná, závodu Lazy, konkrétněji pak oblasti porubu 163 902. Cílem práce bylo navrhnout vhodnou technologii, pro co nejefektivnější vydobytí daného porubu a následně celé 9 kry. Při návrhu řešení vhodné technologie bylo využito nového strojního vybavení, kterým byl závod Lazy vybaven, díky investičního programu optimalizace produktivity POP 2010. Diplomová práce se dále zabývá řešením problematiky větrání, bezpečnostními opatřeními a technickoekonomickým zhodnocením předloženého návrhu. cs
dc.description.abstract The thesis is focussed on a proposal of the opening, the preparation and the mining of the ninth mining block of the seam no. 463 called Natan, the coalface area 163 902 of Karviná Mine, Lazy Plant. The main goal is to suggest a suitable technology for the most efficient coalface mined out following the ninth block mined out. Thanks to the productivity optimalization investment programm POP 2010 Lazy Plant was equiped with a new machinery and this machinery has been used to a solving proposal of the suitable technology. The thesis also describes a ventilation solution, the safety instructions and a technical-economic evaluation of the submitted proposal. en
dc.format 45 l. : il. + 8 příl. + 1 DVD-R cs
dc.format.extent 1446934 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject uhelná sloj cs
dc.subject porub cs
dc.subject ražení chodeb cs
dc.subject kra cs
dc.subject příprava k dobývání cs
dc.subject coal seam en
dc.subject coalface en
dc.subject driving operation en
dc.subject mining block en
dc.subject designing of mines en
dc.title Návrh otvírky, přípravy a dobývání sloje "Natan" v 9. kře závodu Lazy, dolu Karviná. cs
dc.title.alternative The Proposal of a Development Work, Preparing and Mining of Natan's Seam, Located in the Block 9 of the Mining Plant Lazy of the Karvina Mine. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201002033 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Křístek, Petr en
dc.date.accepted 2010-06-01 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnosti en
dc.thesis.degree-program Hornictví cs
dc.thesis.degree-branch Hornické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KAS234_HGF_N2111_2101T008_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAS234_HGF_N2111_2101T008_2010.pdf 1.379Mb PDF View/Open
KAS234_HGF_N2111_2101T008_2010_zadani.jpg 64.90Kb JPEG image Thumbnail
KAS234_HGF_N2111_2101T008_2010_priloha.zip 1.727Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics