Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠancer, Jindřichen
dc.contributor.authorKastner, Petren
dc.date.accessioned2010-09-29T16:51:42Z
dc.date.available2010-09-29T16:51:42Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82468
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zabývám návrhem otvírky, přípravy a dobývání 9. kry sloje č. 463 ,,NATAN“, dolu Karviná, závodu Lazy, konkrétněji pak oblasti porubu 163 902. Cílem práce bylo navrhnout vhodnou technologii, pro co nejefektivnější vydobytí daného porubu a následně celé 9 kry. Při návrhu řešení vhodné technologie bylo využito nového strojního vybavení, kterým byl závod Lazy vybaven, díky investičního programu optimalizace produktivity POP 2010. Diplomová práce se dále zabývá řešením problematiky větrání, bezpečnostními opatřeními a technickoekonomickým zhodnocením předloženého návrhu.cs
dc.description.abstractThe thesis is focussed on a proposal of the opening, the preparation and the mining of the ninth mining block of the seam no. 463 called Natan, the coalface area 163 902 of Karviná Mine, Lazy Plant. The main goal is to suggest a suitable technology for the most efficient coalface mined out following the ninth block mined out. Thanks to the productivity optimalization investment programm POP 2010 Lazy Plant was equiped with a new machinery and this machinery has been used to a solving proposal of the suitable technology. The thesis also describes a ventilation solution, the safety instructions and a technical-economic evaluation of the submitted proposal.en
dc.format45 l. : il. + 8 příl. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent1446934 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectuhelná slojcs
dc.subjectporubcs
dc.subjectražení chodebcs
dc.subjectkracs
dc.subjectpříprava k dobývánícs
dc.subjectcoal seamen
dc.subjectcoalfaceen
dc.subjectdriving operationen
dc.subjectmining blocken
dc.subjectdesigning of minesen
dc.titleNávrh otvírky, přípravy a dobývání sloje "Natan" v 9. kře závodu Lazy, dolu Karviná.cs
dc.title.alternativeThe Proposal of a Development Work, Preparing and Mining of Natan's Seam, Located in the Block 9 of the Mining Plant Lazy of the Karvina Mine.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201002033cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKřístek, Petren
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostien
dc.thesis.degree-programHornictvícs
dc.thesis.degree-branchHornické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKAS234_HGF_N2111_2101T008_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam